Praktijknetwerk IRM

Met het praktijknetwerk IRM, met vertegenwoordigers van de 15 IRM-pilots, slaan we een brug tussen de praktijkervaring van projecten en het IRM-programma. Voor de projecten is het praktijknetwerk IRM een belangrijk platform om van elkaar te leren.

IRM in de praktijk: 15 pilots
Tweede Praktijknetwerkdag IRM
Tweede Praktijknetwerkdag IRM

Laatst gewijzigd: 25 januari 2024

Ook in het vervolg van IRM blijft het praktijknetwerk een belangrijke plek om te netwerken en te leren van elkaar. We benutten dit netwerk voor inzicht in verbeterpunten van integraal werken en mogelijke instrumenten voor verbeterde spelregels. Bovendien ontstaat een gezamenlijke taal, werkcultuur en vertrouwen.

We versterken het praktijknetwerk in de eerste fase van IRM met meer en nieuwe organisaties, die zich organiseren rondom verschillende vragen en procesinnovaties ten aanzien van programmering, procedures en financiering. Hierbij kijken we specifiek naar de IRM-pilotprojecten Gelderse Poort, Vierwaarden en Zuidelijk Maasdal en het onderzoek IJssel-Vechtdelta.

Praktijknetwerkdagen

Vertegenwoordigers van de 15 IRM-pilots uit het Maas- en Rijngebied komen periodiek bij elkaar tijdens Praktijknetwerkdagen. Daar delen zij kennis en ervaringen met elkaar en met collega’s uit het programmateam van IRM. Over het riviersysteem, over inhoudelijke opgaven en over integraal samenwerken.

Impressieverslagen