Integraal samenwerken in het rivierengebied

Integraal riviermanagement vraagt niet alleen een richtinggevend beeld waar we naar toe willen, maar ook hoe we dat met elkaar gaan doen. Hiervoor schetsen we een werkwijze waar we naar toe willen groeien in 2050 én geven we aan hoe we daarmee starten na vaststelling van het POW in 2024. Dat leggen we vast in een bestuursovereenkomst en werken we verder uit in een adaptief uitvoeringsprogramma voor IRM.

Werkwijze Bouwsteen
Werkwijze bouwsteen

Laatst gewijzigd: 13 april 2023

Waarom een Werkwijze?

De partijen die nu samenwerken aan het POW willen deze samenwerking graag voortzetten om de visie ook daadwerkelijk te realiseren. Hiervoor maken we nadere afspraken over onder andere de samenwerking, de verantwoordelijkheidsverdeling en de financiering. Hierbij denken we voorlopig aan een adaptieve aanpak zodat we tijdens de uitwerking van de visie kunnen bijsturen en inspelen op nieuwe – nu nog onbekende – ontwikkelingen in het rivierengebied.

Integraal samenwerken aan het rivierengebied op dit schaalniveau is nieuw. Op lokaal niveau doen we al de nodige ervaring op met deze aanpak. Dit zijn vruchtbare maar vooralsnog ingewikkelde, langdurige en daarmee kostbare trajecten. De (besluitvormings-)processen zijn immers nog niet altijd ingericht op integraal samenwerken. Daarom is veel pionierswerk en overleg nodig. We benutten de ervaringen die we al opdoen en halen die actief op voor het ontwikkelen van een (kosten-)efficiënte Werkwijze voor IRM.

Binnen die Werkwijze ontwikkelen we ook een afweegkader waarmee partners straks eenvoudig en op basis van het gezamenlijke toekomstbeeld kunnen afwegen welke opgaven en projecten prioriteit hebben. We richten ook een proces in om met elkaar efficiënt tot integrale keuzes te komen.

Binnen Werkwijze verkennen we ook in welke vorm IRM na vaststelling van het POW doorgaat. Een uitvoeringsprogramma is een optie, maar ook andere vormen zijn denkbaar. We nemen daarbij ook de samenhang mee met andere relevante ontwikkelingen in het rivierengebied.

Contact

Heb je een vraag, suggestie of wil je een integraal project, opgave of kans aanmelden? Vul dan het contactformulier in.

Wil je meer informatie over IRM?

Vul dan het contactformulier in.

Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.