Uit de praktijk

Integraal werken in het rivierengebied is niet nieuw. Binnen projecten doen we dit al langer. Nieuw is de integrale afweging op het niveau van het hele riviersysteem. Daarvoor is IRM nodig. Vanuit de IRM-gedachte zijn vijftien pilots benoemd in het Maas- en Rijngebied. Projecten waar we al volgens de IRM-visie aan de slag zijn en waarvan we meteen kunnen leren. Leerervaringen nemen we mee in de ontwikkeling van IRM

Natuurlijk leren we niet alleen van onze eigen pilots. De IRM-community is breed vertegenwoordigd onder landelijke, regionale en lokale overheden, gerelateerde water-, natuur-, en gebiedsprogramma's en onder maatschappelijke partijen en we leren elke dag.

Deel jouw leerervaring of inspiratie
Uit de praktijk
Uit de praktijk

Laatst gewijzigd: 18 juli 2023

Pilots IRM

Met de in 2020 en 2021 gestarte vijftien IRM-pilots zijn we al aan de slag in het rivierengebied volgende de IRM-visie. Eerste leerervaringen nemen we mee in de ontwikkeling van IRM.

Overzicht IRM-pilots
Overzicht IRM-pilots
IRM-pilot uitgelicht

Havenontwikkeling Werkendam

In Werkendam, gelegen direct aan de Merwede én naast de Biesbosch, ligt de unieke kans om doelen te verbinden. Water is de rode draad. Water als kans, maar ook als bedreiging. Ondernemers, overheden en belanghebbenden trekken samen op bij het realiseren van gezamenlijke ambities met een integraal toekomstbeeld. Ambities op het gebied van waterveiligheid, dijkversterking, rivierverruiming, natuurkwaliteit en havenuitbreiding.

Lees meer over het pilotproject Werkendam
Haven Werkendam
Haven Werkendam

Inspiratie en lessen voor IRM

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Interview met projectleider Carel Bolt over de integrale aanpak van de Verkenningsfase van het Rivierklimaatpark IJsselpoort tussen Arnhem en Giesbeek. Lees het magazine waarin betrokkenen terugkijken op de gezamenlijke zoektocht naar de best mogelijke gebiedsinrichting.

www.rivierklimaatpark.nl

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum

Een interview met projectdirecteur Theo Reinders met tips voor IRM. De komende jaren worden er in het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum (Noord-Limburg) tal van maatregelen genomen om onder andere de waterveiligheid te verbeteren.

www.ooijen-wanssum.nl

Ruimte voor Levende Rivieren

Een interview met Irma Melse, senior adviseur Zoetwater bij WWF Nederland. Ruimte voor Levende Rivieren is een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte te scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren.

www.levenderivieren.nl

Nederland in 2120

Een interview met Michaël van Buuren, senior adviseur Landschapsarchitectuur bij de WUR over hoe een toekomstbestendig Nederland er in 2120 uit zou kunnen zien. Wat kan IRM van deze visie leren?

https://weblog.wur.nl/uitgelicht/nederland-in-2120/

Brede blik op onze rivieren

Een interview met Joost Beckers, senior Remote Sensing Scientist bij Van der Sat. Satellieten bieden de ideale mogelijkheid om met brede blik naar het gehele rivierengebied met al haar gebruiksfuncties te kijken. In zowel Nederland als de aangrenzende landen.

https://vandersat.com