Het rivierengebied van de toekomst

We krijgen in Nederland in toenemende mate te maken met zeer warme, natte én droge periodes. Dit zorgt in het rivierengebied voor extreem hoogwater en ook voor periodes met langduriger, extreem laagwater. Deze hoogwaterpieken en watertekorten bedreigen de waterveiligheid, zoetwatervoorziening, natuur en ecologische waterkwaliteit, scheepvaart en economische ontwikkeling. Daarom werken Rijk en regio binnen IRM samen om het rivierengebied toekomstbestendig te maken én te houden voor volgende generaties.

Lees het ontwerpprogramma met nieuw rivierenbeleid
Terugkijken: webinar IRM 15 februari 2024 met toelichting ontwerpplannen

Onze ambitie:
Een toekomstbestendig rivierengebied dat als riviersysteem goed functioneert en meervoudig bruikbaar is.

Om het Nederlandse rivierengebied toekomstbestendig te maken hebben we nieuw rivierenbeleid gemaakt voor de afvoercapaciteit en rivierbodemligging, opgenomen in een (Ontwerp) Programma IRM. Met de nadere uitwerking en uitvoering van dit beleid zorgen Rijk en regio er de komende decennia voor dat we veilig kunnen blijven wonen en werken in het rivierengebied. Dat rivieren bevaarbaar blijven. Dat de natuur zich kan ontwikkelen en de ecologische waterkwaliteit kan herstellen. Dat we voldoende zoetwater en drinkwater beschikbaar houden. En dat er ruimte blijft voor economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit. Dit vraagt om scherpe keuzes, want de maatregelen die nodig zijn, vragen ruimte. In het ontwerpprogramma is hiervoor een eerste inschatting gemaakt.

Download de brochure over het Ontwerp Programma IRM

IRM in vier minuten

Meer weten over waarom IRM nodig is en welke keuzes de overheidspartners maken in het Programma IRM? Bekijk de animatie: