Toegankelijkheid van deze website

Deze website (www.bouwplaatsirm.nl) is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie, en de andere overheidspartners van IRM, willen dat iedereen, zonder of met een permanente of tijdelijke functiebeperking, zijn online diensten gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de digitale toegankelijkheid op deze website.

In de Wet digitale overheid (Wdo) staat dat websites van overheden moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen EN 301 549/WCAG 2.1. Overheden moeten daarover verantwoording afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

Status toegankelijkheidslabel van BouwplaatsIRM. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Hoe wij de toegankelijkheid van deze website verbeteren

Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verbeteren wij de digitale toegankelijkheid door:

  • Toegankelijkheid vanaf de start. Bij nieuwe websites letten we vanaf de start bij elke stap op de toegankelijkheid. Denk aan het ontwerp-, bouw en content.
  • Onderzoek naar de status van de toegankelijkheid. Deskundigen onderzoeken (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen we waar mogelijk duurzaam op.
  • Kennis bij medewerkers. Met een campagne voor onze medewerkers verhogen we de bewustwording over het belang van digitale toegankelijkheid en wat hierbij komt kijken. Voor diverse medewerkers maken wij opleidingen en e-learning beschikbaar.

Uitzonderingen

Er zijn situaties waarin we mogelijk helaas niet (volledig) kunnen voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Enkele voorbeelden:

  • Video's en documenten die we voor korte tijd op deze website plaatsen voldoen mogelijk niet altijd aan alle richtlijnen.
  • Video’s met een actuele nieuwswaarde plaatsen we direct. Hierbij wachten we niet met publiceren totdat ze aan de richtlijnen voldoen. We zorgen ervoor dat we dit soort video's vervangen door een video die wel voldoet aan de richtlijnen, mits de video voor langere duur gepubliceerd blijft.
  • Documenten en video's die we hebben gemaakt vóór 23 september 2020 (toen de nieuwe wetgeving over digitale toegankelijkheid in werking trad) passen we niet met terugwerkende kracht aan.

Doet zo'n situatie zich voor dan vermelden we hoe je contact met ons kunt opnemen voor een persoonlijke uitleg.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op.

Wat kunt u van ons verwachten?

Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging. We informeren je over de voortgang en de uitkomst. Wij handelen je verzoek zo snel mogelijk af.

Niet tevreden?

Ben je niet tevreden met de manier waarop je melding is behandeld? Wij horen dit natuurlijk graag van je zodat we hiervan kunnen leren en onze processen kunnen blijven verbeteren. Wil je een formele klacht indienen dan kan dit bij de nationale ombudsman.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen ministerie IenW

In het Dashboard DigiToegankelijk vind je toegankelijkheidsverklaringen van andere websites waar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) verantwoordelijkheid voor is. Bekijk het overzicht met verklaringen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.