Planning op hoofdlijnen

Deze planning is onder voorbehoud.

april 2023

Programmateam legt het POW voor aan stuurgroep IRM.

Zomer 2023

Hierna leggen we het Ontwerp POW en de milieueffectrapportage ter inzage. Iedereen kan hier dan op reageren door het indienen van een zienswijze. Parallel vragen we de Commissie m.e.r. om onafhankelijk advies over de milieueffectrapportage.

Najaar 2023

De Maas- en Rijnbestuurders adviseren de stuurgroep IRM over het definitieve POW en de reactienota waarin staat hoe we de zienswijzen hebben verwerkt.

Eind 2023

Vaststelling POW en groen licht voor de uitvoering hiervan.

2024 - 2029

Eerste fase uitvoering POW.