Planning op hoofdlijnen

Deze planning is onder voorbehoud.

september 2023

Programmateam legt het POW voor aan stuurgroep IRM.

Begin 2024

Hierna leggen we het Ontwerp POW en de milieueffectrapportage ter inzage. Iedereen kan hier dan op reageren door het indienen van een zienswijze. Parallel vragen we de Commissie m.e.r. om onafhankelijk advies over de milieueffectrapportage.

Voorjaar 2024

Vaststelling POW en groen licht voor de uitvoering hiervan.

Download de pdf met de tijdlijn richting de vaststelling van het Programma onder de Omgevingswet

2024 - 2026

Eerste fase uitvoering POW.