Zo is IRM georganiseerd

Drie ministeries, zes provincies, negen waterschappen en gemeenten langs de Maas en Rijn werken de komende decennia samen aan IRM. Tot en met in elk geval 2026 is IRM zoveel mogelijk binnen bestaande processen van de Deltaprogramma’s Maas en Rijn georganiseerd.

Gezamenlijk startschot van IRM in februari 2020
Gezamenlijk startschot van IRM in februari 2020

Laatst gewijzigd: 29 januari 2024

Aansturing, begeleiding en besluitvorming vindt plaats volgens de onderstaande organisatiestructuur. De ministers voor Natuur en Stikstof, voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zijn bevoegd gezag. De minister van IenW is systeemverantwoordelijk voor de grote rivieren en daarmee coördinerend minister voor IRM.

Op nationaal niveau wordt het Bestuurlijk Overleg Water (BO Water) benut om voorgenomen besluiten in het kader van IRM te bekrachtigen, die relevant zijn voor het functioneren van het hoofdwatersysteem. Vervolgens neemt de minister van IenW een besluit in overeenstemming met de minister voor Natuur en Stikstof en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Governance eerste fase IRM (bron: Ontwerp Programma IRM)
Governance eerste fase IRM (bron: Ontwerp Programma IRM)

Onafhankelijke adviseurs

Commissie voor de milieueffectrapportage

De onafhankelijke commissie voor de milieueffectrapportage adviseert de stuurgroep IRM over het Ontwerp planMER dat als bijlage van het Ontwerp Programma IRM onderdeel uitmaakt van de inspraak. In april 2020 hebben zij hun advies gegeven op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor IRM. De commissie neemt geen besluiten.

Stuurgroep

Jaap Slootmaker (voorzitter)

Directeur-generaal Water en Bodem, ministerie van IenW

Jaap Slootmaker

Joris Geurts van Kessel

Ministerie van IenW, Directeur Waterveiligheid, Rivieren en Zee

Joris Geurts van Kessel

Saskia Boelema

Gedeputeerde provincie Noord-Brabant, stuurgroep Deltaprogramma Maas

Saskia Boelema

Michiel van Kruiningen

Ministerie IenW, Directeur Maritieme Zaken

Michiel van Kruiningen

Ans Mol

Gedeputeerde provincie Gelderland, Bestuurlijk Platform Rijn

Lambert Verheijen

Waarnemend Dijkgraaf Waterschap Limburg

Lambert Verheijen

Donné Slangen

Directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied ministerie van LNV

Donne-Slangen

Marjolijn van de Zandschulp

Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat – Oost Nederland

Marjolijn van de Zandschulp - HID  Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Rijkswaterstaat draagt als beheerder graag bij aan de integrale aanpak van IRM

Lilian van den Aarsen

Directeur Staf Deltacommissaris

Lilian van den Aarsen

IRM en het deltaprogramma op de tandem voor een prachtig en veilig rivierengebied!

Ivo ten Broeke

Rijnvaartcommissaris Centrale Commissie voor de Rijnvaart

Ivo ten Broeke

Kernteam IRM

Barry van de Glind

Voorzitter kernteam IRM

Barry van de Glind

Marieke Hofstra

Interim Programmamanager IRM

Marieke Hofstra

Jeroen Gelinck

Programmamanager Deltaprogramma Rijn

Jeroen Gelinck

Koos Beurskens

Programmamanager Deltaprogramma Maas

Koos Beurskens

Marco Taal

Beleidsmedewerker Waterveiligheid, ministerie van IenW

Marco Taal

“Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden”

Koen de Groot

Senior beleidsmedewerker Binnenvaart en Vaarwegen, ministerie van IenW

Koen de Groot

“Met IRM streven we voor iedereen die ons (vaar)water deelt naar een optimale balans voor alle rivierfuncties”

Leen Kool

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit DG NVLG

Leen Kool

Martijn Looijer

Financieel-economisch adviseur Staf Deltacommissaris

Martijn Looijer

Rini de Jong

Programmasecretaris IRM

Rini de Jong