Verkenning Zuidelijke Maasdal

Zes overheden verkennen samen de mogelijkheden van een integrale aanpak van waterveiligheid, scheepvaart en ruimtelijke kwaliteit in Zuid-Limburg.

Maasoevers
Maasoevers botenverkeer

Laatst gewijzigd: 24 oktober 2023

Zuidelijke Maasdal

Pilotproject
Kaart met daarop het indicatief plangebied van het project 'Zuidelijk Maasdal'.
Kaart met daarop het indicatief plangebied van het project 'Zuidelijk Maasdal' (klik op afbeelding vergroten voor het volledige gebied).

Zes overheden slaan de handen ineen voor een gezamenlijke verkenning gericht op het verbeteren van hoogwaterveiligheid, scheepvaartveiligheid en ruimtelijke kwaliteit in het zuiden van Limburg. Dit project was in 2020 nog de IRM-pilot Maasoevers Maastricht, maar bleek een grotere gezamenlijke opgave te zijn.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, het waterschap Limburg, de provincie Limburg en de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten en Meerssen hebben op 13 juni 2023 het startdocument voor de verkenning Zuidelijk Maasdal getekend. Het project heeft als doel om oplossingen te vinden voor diverse nationale en regionale opgaven in het Maasgebied, van de Belgische grens bij Eijsden tot aan de monding van de Geul bij Voulwames.

De gemeenschap denkt mee

De partners nodigen bewoners, bedrijven en instanties uit om actief deel te nemen aan het project. Zij krijgen de mogelijkheid om eigen oplossingsrichtingen aan te dragen of de reeds benoemde oplossingen aan te vullen met hun eigen wensen, initiatieven en kansen.

Besluitvorming in 2026

Na de verkenningsfase wordt er één voorkeursoplossing gekozen, bestaande uit diverse maatregelen. Uiteindelijk neemt de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorkeursbeslissing, naar verwachting in 2026.

Vragen over dit project?

Meer informatie over dit project is te verkrijgen via info@zuidelijkmaasdal.nl.