Impressie eerste Praktijknetwerkdag IRM

Een eerste keer "bij elkaar buurten"

Met deze insteek startte Rini de Jong de dag in de Thiemeloods in Nijmegen met mensen die werken aan IRM-pilotprojecten en mensen die een werkwijze ontwikkelen die de uitvoering van het Programma onder de Omgevingswet IRM zo efficiënt mogelijk laat verlopen. De locatie, met de ambiance van een buurthuis, gaf de deelnemers volop de kans om bij elkaar te "buurten" om van elkaar te leren en te inspireren.

Werksessie praktijknetwerk
Werksessie praktijknetwerk

“Met de Praktijknetwerkdagen bouwen we aan een brug tussen de praktijkervaring van projecten en het IRM-programma-in-wording. En we bieden de projecten een platform om van elkaar te leren.”

Rini de Jong, programmateam IRM
Rini de Jong

Het programma

De ochtend startte met een update over IRM en het doel van het Praktijknetwerk. Vervolgens lichtte Steven Voest van het programmateam IRM de ontwikkeling van de werkwijze toe. Tenslotte vatte Keesjan van den Herik, kwartiermaker samen wat de kwartiermakers hebben opgehaald bij de lopende pilotprojecten.

In de middag werd in groepen besproken welke dilemma’s in de praktijk spelen, wat projecten van elkaar kunnen leren en vooral welke kansen we zien om integraal werken makkelijker te maken. De dag werd afgesloten met een inventarisatie van behoeften en suggesties voor het vervolg van het Praktijknetwerk. Er is een brede behoefte aan uitwisseling van aanpak en ervaringen aan de hand van de inhoud van één of enkele projecten. Op voorstel van Daniëlle Verhoeven, riviertaktrekker Waal, en Paul Hospers, ontgronder, is afgesproken om in de volgende bijeenkomst de pilots Midden-Waal en Alem/Fort St. Andries centraal te stellen, met zelfrealisatie/publiek-private samenwerking als verbindend thema. Verder worden mensen die willen reflecteren op de werkwijze-in-ontwikkeling, uitgenodigd voor (online) werksessies.

Werksessie praktijknetwerk 2
Werksessie praktijknetwerk 2

Eerste stap richting gedeeld eigenaarschap

Met deze dag is een eerste stap gezet richting gedeeld eigenaarschap van een Praktijknetwerk IRM.

“We willen als project zoveel mogelijk zwaluwstaarten met IRM.”

Robert Duzijn, riviertakcöordinator IJssel
Robert