Impressie tweede Praktijknetwerkdag IRM

Leren van publiek-private samenwerking

Uitwisseling van kennis en ervaring tussen rivierprojecten en programma IRM kan het beste aan de oevers van de rivier. De IRM-pilot Midden-Waal (Willemspolder) vormde daarom de entourage van de tweede IRM Praktijknetwerkdag op 2 november 2022.

Tweede Praktijknetwerkdag IRM
Tweede Praktijknetwerkdag IRM

Een gebied waar de uiterwaarden – door middel van ontgravingen – getransformeerd worden tot natuur. Een tweede IRM-pilot, suppletie Midden-Waal, zal hier in de rivier zelf plaatsvinden.

Kennis delen en netwerken

Midden in de Willemspolder ligt het kantoor van de Dekker groep. Als delfstoffenwinner en landschapsontwikkelaar uitvoerder van de pilotplannen en gastheer van deze dag. Een dag die in het teken stond van kennisdeling over publiek-private samenwerking, het matchen van vraag en aanbod en netwerken. Een bezoek aan de Willemspolder maakte er deel van uit.

Publiek-private samenwerking in de praktijk

Een ontgronding is op zichzelf niet vergunbaar, maar moet ten dienste staan van een ander maatschappelijk doel, zoals toekomstbestendige inrichting van het landschap. Op deze basis zijn meerdere natuur- en landschapsontwikkelingen gerealiseerd, in wezen betaald uit de opbrengst van de delfstoffenwinning.

Daarmee zijn de wetgeving maar ook andere opgaven zoals natuurontwikkeling, waterstandsdaling en bijvoorbeeld recreatie een belangrijke motor voor publiek-private samenwerking in het rivierengebied. Dergelijke succesvolle samenwerkingen zijn geworteld in basale menselijke waarden zoals vertrouwen en wederzijds begrip, maar ook een gedeelde visie, zo concludeert bestuurskunde student Iteke Woudstra.

Integrale afweging en wetgeving

Daarnaast is vaak een lange adem nodig en veel creativiteit om te kunnen komen tot een integrale oplossing die echt meerwaarde biedt voor meerdere functies. Dit betekent dan ook dat er veel hobbels zijn om samen tot integrale projecten te komen. Aan de hand van het IRM-pilotproject Alem en fort Sint Andries kwamen vragen aan de orde als ‘wat maakt het verbinden van doelen tussen partijen moeilijk’ en ‘hoe geef je ruimte aan een integrale afweging als het specifieke wetgeving betreft’.

Concrete ideeën hoe en waarmee het programma IRM dergelijke hobbels zou kunnen slechten vereist verdere verdieping op de volgende Praktijknetwerkdag die we begin 2023 organiseren. Natuurlijk ook dan weer met de voeten in de klei.