Alem en fort Sint Andries

Gemeente Maasdriel en een private partij (familiebedrijf Dekker) doen onderzoek naar een integrale gebiedsontwikkeling, gericht op natuur, hoogwaterveiligheid, recreatie en toerisme en duurzame grondstofwinning.
Alem Marensche Waarden 3. Fotograaf Hans Barten 2019

Alem Marensche Waarden 3. Fotograaf Hans Barten 2019

Gemeente Maasdriel en de familiebedrijf Dekker verrichten een onderzoek in samenwerking met potentiële partners Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, provincie Noord-Brabant,
waterschap Aa en Maas, waterschap Rivierenland, programmateam PAGW, Staatsbosbeheer en lokale gebiedspartijen. Dit onderzoek geeft zicht op de haalbaarheid van een integrale aanpak op het gebied van hoogwaterveiligheid, zandwinning, natuurontwikkeling, leefbaarheid en het versterken van de recreatie. Dit onderzoek vormt de basis voor het al dan niet starten van een MIRT-verkenning in 2021.
Het onderzoek richt zich o.a. op de mogelijkheid voor het herstel van de oorspronkelijke rivierloop bij Alem en het verlagen van de uiterwaarden, het versterken van natuur- en landschapswaarden (laag dynamische riviernatuur), het realiseren van recreatieve verbindingen en grondstoffenwinning.
Het project omvat verschillende IRM-thema’s maar heeft ook twee specifieke IRM-leeraspecten in zich, namelijk:
-    vormgeven aan integrale ontwikkeling, waarbij een private partij mede-initiatiefnemer is;
-    de kracht van de integrale ontwikkeling zonder urgent dijkopgave.

Meer lezen over dit project? Klik hier.

Neem contact op

Welkom bij onze BouwplaatsIRM
Laat hier jouw gegevens achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op