Praktijknetwerk

De pilotprojecten Maas en Rijn van IRM vormen samen het Praktijknetwerk IRM. In dit netwerk delen collega’s uit de praktijk kennis en ervaringen met collega’s van het programma IRM. Over het riviersysteem, over inhoudelijke opgaven en over integraal samenwerken. Het Praktijknetwerk levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het Programma onder de Omgevingswet voor IRM, dat we in 2023 vaststellen, maar houdt daarna natuurlijk niet op te bestaan. 

Werksessie praktijknetwerk 2
Werksessie praktijknetwerk 2

Laatst gewijzigd: 7 juli 2022

Officieel van start

Het Praktijknetwerk IRM is in het voorjaar van 2022 officieel van start gegaan en krijgt gaandeweg steeds verder vorm. Samen met de deelnemers kijken we naar behoeften, kansen, vorm en doelen.

Lees het sfeerverslag van de eerste bijeenkomst
Willemspolder Oost Fluvia Lucht
bron: provincie Gelderland

(Leer-)doelen

Het Praktijknetwerk is opgezet om projecten uit de praktijk te verbinden met ons, in de huidige fase nog, beleidsprogramma IRM. We hebben lokale ervaringen nodig om een uitvoerbaar Programma onder de Omgevingswet (POW) te kunnen bouwen. Ervaringen op het gebied van het integreren van opgaven, maar ook met integraal samenwerken.

Voor elke IRM-pilot hebben we specifieke leerdoelen geformuleerd. Deze vind je terug op de pagina’s over de pilots. Een kleine greep:

  • In de Willemspolder, Gouverneurspolder en Hiensche Waard worden grondstoffen gewonnen voor de bouw en dijkversterkingen. In de pilot Midden-Waal wordt verkend hoe deze winningen kunnen worden ingezet voor IRM-opgaven en hoe hiervoor publiek-private samenwerking tot stand gebracht kan worden.
  • Het Waterschap Drentse Overijsselse Delta bereidt dijkversterking voor langs de Overijsselse Vecht tussen Zwolle en Dalfsen in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In de IRM-pilot Veilige Vecht zoekt het waterschap met provincie en gemeentes naar alternatieve maatregelen voor of aanvullende maatregelen op dijkversterking. Er wordt daarbij gekeken naar de relatie tussen de rivier en het achterliggende – regionale – watersysteem.
  • In twee systeempilots wordt ervaring met zomerbedsuppletie opgedaan met als doel de daling van het zomerbed een halt toe te roepen en mogelijk het zomerbed omhoog te brengen. Eén proef wordt uitgevoerd in de Grensmaas en de ander op de Midden-Waal.

Deelnemers

Op dit moment bestaat het Praktijknetwerk uit de pilotprojecten Rijn en Maas.

Werksessie praktijknetwerk
Werksessie praktijknetwerk

Contact

Heb je een vraag, suggestie of wil je een integraal project, opgave of kans aanmelden? Vul dan het contactformulier in.

Wil je meer informatie over IRM?

Vul dan het contactformulier in.

Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.