Bijeenkomsten IRM

We organiseren fysieke en digitale bijeenkomsten om samen te werken aan de ontwikkeling van IRM en het Programma onder de Omgevingswet (POW). Op deze pagina vind je een overzicht.

Startbijeenkomst IRM 6 februari 2020
Startbijeenkomst IRM 6 februari 2020

Bijeenkomst IRM 14 december 2022

“Vertel een duidelijk verhaal”

Willem Twee Poppodium vormde 14 december de monumentale entourage voor de IRM dag. Zo’n 60 ambtelijke en maatschappelijke betrokkenen lieten zich bijpraten over de recente ontwikkelingen en praatte mee over de nog te zetten stappen tot vaststelling van het Programma onder de Omgevingswet IRM en daarna. Met de Dieze en de Dommel om de hoek kon de verleiding niet worden weerstaan een deel van het gesprek over de rivieren letterlijk op het water te voeren. Aan het einde van de dag ontmoetten water- en popwereld elkaar in het lied over ontpoldering door singer-songwriter Anne van Dam. Een inspirerende dag waarna de één tevreden naar huis keerde en de ander “eigenlijk toch wat meer inhoud had verwacht”.

Lees verder
IRM-bijeenkomst 14 december 2022 in Den Bosch
IRM-bijeenkomst 14 december 2022 in Den Bosch

21 februari 2023

Webinar: Op weg naar het Ontwerp POW

Op 16 februari 2023 ging de stuurgroep IRM in gesprek over het concept Voorkeursalternatief voor IRM. Over de betekenis hiervan voor het Maas- en Rijngebied en voor de betrokken organisaties en belangengroeperingen. Tijdens een webinar op 21 februari praatten we ambtelijk en maatschappelijk betrokkenen bij. Welke dilemma's en aandachtspunten hebben we nog nader uit te werken en hoe komen we de komende periode tot de volgende versie van het Ontwerp Programma onder de Omgevingswet dat we in april aan de stuurgroep voorleggen.

Bekijk het webinar

13 oktober 2022

Webinar

Op 13 oktober 2022 namen we IRM-betrokkenen mee in de voortgang van het Programma onder de Omgevingswet en de Werkwijze voor IRM. We keken terug naar de 20-procentversie die er nu ligt en vooruit naar de 50-procentversie die we begin december aan de stuurgroep voorleggen. Jaap Slootmaker, voorzitter van de stuurgroep en Jan Willem Kamerman, programmamanager IRM, trapten het webinar af.

Bekijk het webinar

7 juli 2022

Webinar

Bekijk hier de webinar van 7 juli 2022 j.l. We namen je mee in hoe de plannen voor het komende jaar tot stand zijn gekomen en wat de stuurgroep IRM hier 4 juli van vond. Vervolgens gingen we in gesprek over hoe we in een klein jaar tot het Ontwerp Programma onder de Omgevingswet (POW) voor IRM en een bestuursovereenkomst willen komen.

Bekijk het webinar