IRM op het Deltacongres 2020

Sfeerimpressie

Op 12 november 2020 vond het elfde Nationaal Deltacongres plaats. Een unieke digitale versie dit keer. De parallelsessie over Integraal Riviermanagement kon rekenen op grote belangstelling. Ruim 350 deelnemers wilden meer weten over het waarom van IRM en vooral hoe IRM een succes kan worden. We gingen hierover in gesprek.

 Host Lisa Peters en programmamanager IRM Steven Voest (Deltacongres 2020)
Host Lisa Peters en programmamanager IRM Steven Voest (Deltacongres 2020)

Marleen Buitendijk van Koninklijke BLN-Schuttevaer gaf aan dat zij IRM ziet als een mooie kans om riviermanagement naar een hoger plan te brengen. “Tot voor kort was ieder voor zich aan de slag met opgaven op en langs de rivier waarbij in het gunstige geval sprake was van meekoppelkansen. Maar sectorale maatregelen kunnen elkaar ook hinderen. Daarom is het belangrijk om de opgaven samen en in samenhang op te pakken.

Iets wat onderschreven werd door Hans Stokkermans van de Programmatische Aanpak Grote Wateren. De sprekers om de tafel waren het er over eens dat het belangrijk is om te focussen op wat ons verbindt want dat levert verrassende inzichten op. “Dat hebben we ook ervaren binnen de coalitie Levende Rivieren”, aldus Marleen Buitendijk.

Samen de juiste richting kiezen

De directeur Staf Deltacommissaris in spé, Lilian van den Aarsen, formuleerde de opgave die voorligt binnen IRM als volgt: nationale opgaven, keuzes , geld en bestuur verbinden aan regionale opgaven, keuzes, geld en bestuur.

Geen eenvoudige klus, aldus IRM omgevingsmanager Hans Brouwer: “Op systeemniveau en integraal werken is een behoorlijke uitdaging. Maar ik ben blij dat we het nu in het kader van IRM samen oppakken. Het plan Levende Rivieren dat door een coalitie van riviergebruikers is ontwikkeld, vormt een fantastisch fundament waarop zeker wordt voortgebouwd.” Tegelijkertijd wees Brouwer erop dat het zaak is om de rust te bewaren om samen zorgvuldig de juiste richting voor de toekomst te kiezen.

Koers en richting geeft tempo

Hoe houden we het proces simpel en kort, wetende dat integraliteit complex is door alle verschillende belangen”, was een van de vragen die de deelnemers aan de sessie bezighielden. Steven Voest, programmamanager IRM: “Met IRM zetten we op systeemniveau een gezamenlijke koers uit. Dit leidt naar verwachting tot versnelling in de toekomst, ook binnen projecten.

Erik Wagener, directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma ondersteunde deze verwachting: “IRM kan enorm behulpzaam zijn om richting te geven en partijen en belangen samen te brengen.” Steven Voest benadrukte ook het belang om – zodra we zelf helder hebben welke kant we op willen met onze systemen – het gesprek aan te gaan met de ons omringende landen en de internationale overleggremia.

“Verliefd op projecten”

In de weken voor het Deltacongres ging cabaretier Patrick Nederkoorn voor ons op pad om op zoek te gaan naar de noodzaak voor IRM en naar tips voor een succesvolle integrale aanpak. Hij zocht de pioniers in de praktijk op: projecten die al integraal worden aangepakt: Rivierklimaatpark IJsselpoort en Ooijen Wanssum. Irma Melse van het Wereld Natuurfonds was betrokken bij het opstellen van de integrale visie Levende Rivieren en deelt bruikbare tips voor IRM. Het gesprek met Michaël van Buuren van de Wageningen Universiteit leverde een blik in de toekomst op.

Lessen die Patrick zelf uit zijn roadtrip gehaald heeft: “We moeten uit onze kelders, verliefd worden op projecten en het moet allemaal niet te ambtelijk worden.

Bekijk de interviews van de roadtrip.

Laatst gewijzigd: 30 januari 2023