IRM-bijeenkomst Den Bosch 7 juni 2023

IRM-betrokkenen bijgepraat over stand van zaken POW

Betrokkenen bij Integraal Riviermanagement – van ambtenaren van verschillende overheden tot vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties – waren op 7 juni van harte welkom voor een informatiebijeenkomst in Den Bosch over de stand van zaken van het Ontwerp Programma onder de Omgevingswet (POW).

IRM bijeenkomst in Den Bosch
IRM bijeenkomst 7 juni 2023 Den Bosch

Globaal programma

We hebben de deelnemers bijgepraat over de stuurgroepvergaderingen van 20 april en 31 mei, de reviewronde en de keuzes die op basis hiervan zijn gemaakt in de huidige conceptversie van het Ontwerp POW.

Ook werd een tip van de sluier opgelicht van het hoofdstuk over samenwerking en governance, dat wordt besproken in de stuurgroep van 6 juli aanstaande. Tot slot was er aandacht voor de volgende stappen richting afronding van het (Ontwerp) POW.

Op elk onderdeel kon ‘de zaal’ reageren. Ook gingen de deelnemers met elkaar in gesprek. Naast verdiepende vragen, werden ook kritische noten gekraakt en aandachtspunten meegegeven voor de komende maanden.

In gesprek met Jette Eshuis over het POW

Kijk hieronder het interview terug met Jette Eshuis over de beleidskeuzes in het POW en de ontwikkelingen hierin de afgelopen tijd.

Belangrijk: de ontwikkelingen bij IRM gaan snel. Mogelijk is de inhoud van deze opname niet meer actueel. Meld je aan voor de nieuwsbrief of houd deze website in de gaten om op de hoogte te blijven.