Een blik vooruit

Voortgang IRM

We blikken vooruit naar 2021. Wat zijn op hoofdlijnen onze plannen en waarover gaan we met elkaar in gesprek? Je leest het in dit artikel.

De Merwede in een winters landschap
De Merwede in een winters landschap

Het programma Integraal Riviermanagement (IRM) volgt een adaptieve werkwijze; het krijgt al lerende vorm. Met onderzoek en pilotprojecten doen we kennis en ervaring op die betekenis kunnen hebben voor het riviersysteem en zo informatie opleveren voor het bouwen van het Programma onder de Omgevingswet voor IRM. Een visie over het gehele rivierengebied waarin zoveel functies worden samengebracht is door overheden nog niet eerder opgesteld. Een ontdekkingstocht dus op vele fronten. Een ontdekkingstocht waar leren, ontdekken en kwaliteit leidend zullen zijn. De doorkijk naar de eerste helft van 2021 die we hier presenteren moet in dat licht worden bezien.

Wat is ons voornemen voor de eerste helft van 2021?

  • Eens in de vier à zes weken sturen we een nieuwsbrief met de voortgang die we maken en de stappen die op stapel staan. Zo word je nauwgezet deelgenoot van het leerproces en informeren we je of we op de ingeslagen weg doorgaan of aanpassingen daarop nodig vinden.
  • Omdat de vijfde Bouwdag op 15 december wegens de coronamaatregelen in het water viel – en daarmee ook de voorgenomen dialoog – organiseren we in januari een moment om digitaal toch nog in gesprek te gaan met de leden van het kernteam IRM.
  • Dit voorjaar verwachten we het Beeld op de Rivieren af te ronden. We nemen er meer tijd voor dan aanvankelijk beoogd omdat de Bouwdagen veel inzichten hebben opgeleverd die verwerking in de kaartbeelden verdienen. Bovendien – en ook vanwege de oogst aan informatie – hebben we besloten het BoR-rapport nog via www.bouwplaatsirm.nl ter commentaar te publiceren alvorens deze bestuurlijk vast te stellen.
  • We verwachten in februari/ maart het startschot te geven voor het Praktijknetwerk IRM. We organiseren dan een startbijeenkomst waar medewerkers van pilotprojecten en IRM verder vorm geven aan het dit netwerk.
  • Op de eerstvolgende Bouwdagen die naar verwachting in april/ mei plaatsvinden besteden we uiteraard aandacht aan de voortgang van het Praktijknetwerk en willen wij ruim aandacht schenken aan de pilotprojecten. Ook hopen we dan opnieuw kennis te kunnen presenteren over het riviersysteem, omdat de bouwsessies grenzen aan de rivier in november onderzoeksvragen aan het licht brachten die relevant kunnen zijn voor het bouwen van de alternatieven.
  • Dit voorjaar bereiden we de Notitie Kansrijke Alternatieven (NKA) voor. De criteria voor het selecteren van kansrijke alternatieven bespreken we tijdens de Bouwdagen. Ook lichten we dan de Notitie Realistische Beleidsopties toe die als input dient voor het NKA.
  • De Bouwdagen in het voorjaar bieden ook een goede gelegenheid om met elkaar een tussenbalans op te maken. IRM is nu ruim een jaar op pad. Keuzes zijn nog niet gemaakt maar we krijgen wel meer zicht op wat IRM wel maar ook wat IRM niet zou kunnen gaan worden.
  • Tijdens de afgelopen Bouwdagen is veel aandacht gevraagd voor het betrekken van bewoners en gebruikers van het rivierengebied bij IRM. Op het niveau van IRM-pilots is dit zeker aan de orde. Tot nog toe meenden wij echter dat IRM zich nog teveel op studieniveau bevindt met teveel onduidelijkheid op gebiedsniveau om bewoners en gebruikers te betrekken. We nemen ons het komende half jaar voor om de beelden en wensen van bewoners en gebruikers van het rivierengebied op te halen en ook voeding te laten zijn voor het bouwen van het Programma onder de Omgevingswet. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van een belevingswaardenonderzoek en/ of het instellen van een meedenkend burgerpanel.
  • Tot slot: www.bouwplaatsirm.nl is in 2021 het kanaal dat 7 dagen per week, 24 uur per dag openstaat voor vragen en suggesties.

Laatst gewijzigd: 30 januari 2023