Notitie Kansrijke Alternatieven

In de Notitie Kansrijke Alternatieven (NKA) werken we een aantal onderscheidende, opties (kansrijke alternatieven) uit. Elk alternatief bevat per riviertraject een pakket met maatregelen waarmee we vanuit verschillende invalshoeken invulling geven aan de beleidsopties uit de Notitie Realistische Beleidsopties, het ontwikkelperspectief van het Beeld op de Rivieren, de systeembeschouwing en de visie vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren.

Status: interne voorbereiding

Waarom een NKA?

De kansrijke alternatieven vormen samen met het effectonderzoek (milieueffectrapportage en de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse) de basis voor de besluitvorming over het voorkeursalternatief dat we in het Programma onder de Omgevingswet  vastleggen.

Met de alternatieven bereiden we de beleidsbeslissingen over de afvoercapaciteit en bodemligging voor en geven we aan in welke mate we de doelen voor het rivierengebied kunnen realiseren. De alternatieven zijn een verdere invulling van de realistische beleidsopties. We starten met een set mogelijke alternatieven, waarna we kansrijke alternatieven selecteren.

De kansrijke alternatieven onderzoeken we op milieueffecten (plan-MER) en kosten en baten (MKBA).

Door onderscheidende alternatieven vast te stellen valt er straks echt iets te kiezen. Op basis van de kansrijke alternatieven en het effectonderzoek kiezen de regionale en Rijksbestuurders het voorkeursalternatief. Dit alternatief is naar verwachting een combinatie van maatregelen uit de verschillende kansrijke alternatieven.

Inbreng voor de NKA

De volgende informatie vormt het vertrekpunt voor het samenstellen van de NKA:

  • De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
  • De Reactienota NRD-IRM
  • Beeld op de Rivieren (BoR) 
  • Notitie Realistische Beleidsopties (NRB)
  • Systeembeschouwing
  • Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW)

Globale planning

2020

Start interne voorbereiding

2 maart 2021

Informatie- en netwerkbijeenkomst. Met onder andere een eerste toelichting op de aanpak om tot kansrijke alternatieven te komen.

voorjaar 2022

Tijdens integrale Bouwdagen bespreken we onder andere de conceptaanpak van de NKA. Download de conceptversie die we bespraken tijdens de informatie- en netwerkbijeenkomst op 2 maart 2021.

medio 2022

Vaststelling NKA

Deze planning is onder voorbehoud.

Bouwstappen

Momenteel werken we de aanpak om tot kansrijke alternatieven te komen nader uit. Deze aanpak bespreken we tijdens de integrale Bouwdagen die naar verwachting in het voorjaar 2022 zullen plaatsvinden met belanghebbenden en geïnteresseerden.

Conceptversie aanpak NKA maart 2021

Impressie opbrengst samen bouwen

Hier vind je op hoofdlijnen inzichten en conclusies uit het gezamenlijke bouwproces wanneer dit beschikbaar is.

Neem contact op

Welkom bij onze BouwplaatsIRM
Laat hier jouw gegevens achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op