Notitie Kansrijke Alternatieven (NKA)

In de Notitie Kansrijke Alternatieven (NKA) werken we een aantal onderscheidende, opties (kansrijke alternatieven) uit. Elk alternatief bevat per riviertraject een pakket met maatregelen waarmee we vanuit verschillende invalshoeken invulling geven aan de beleidsopties uit de Notitie Realistische Beleidsopties, het ontwikkelperspectief van het Beeld op de Rivieren, de Systeembeschouwing en de visie vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren.

Interne voorbereiding
ANP-420842310.jpg
ANP-420842310.jpg

Waarom een NKA?

De kansrijke alternatieven vormen samen met het effectonderzoek (milieueffectrapportage en de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse) de basis voor de besluitvorming over het voorkeursalternatief dat we in het Programma onder de Omgevingswet vastleggen.

Met de alternatieven bereiden we de beleidsbeslissingen over de afvoercapaciteit en bodemligging voor en geven we aan in welke mate we de doelen voor het rivierengebied kunnen realiseren. De alternatieven zijn een verdere invulling van de realistische beleidsopties. We starten met een set mogelijke alternatieven, waarna we kansrijke alternatieven selecteren.

De kansrijke alternatieven onderzoeken we op milieueffecten (plan-MER) en kosten en baten (MKBA).

Door onderscheidende alternatieven vast te stellen valt er straks echt iets te kiezen. Op basis van de kansrijke alternatieven en het effectonderzoek kiezen de regionale en Rijksbestuurders het voorkeursalternatief. Dit alternatief is naar verwachting een combinatie van maatregelen uit de verschillende kansrijke alternatieven.

Inbreng voor de NKA

De volgende informatie vormt het vertrekpunt voor het samenstellen van de NKA:

  • De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
  • De Reactienota NRD-IRM
  • Beeld op de Rivieren (BoR)
  • Notitie Realistische Beleidsopties (NRB)
  • Systeembeschouwing (SB)
  • Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW)
Meinerswijk-Arnhem
Meinerswijk-Arnhem

Globale planning

Deze planning is onder voorbehoud.

2020

Start interne voorbereiding.

2 maart 2021

Informatie- en netwerkbijeenkomst met onder andere een eerste toelichting op de aanpak om tot kansrijke alternatieven te komen.

Bekijk de impressie van de bijeenkomst

Planning nader te bepalen

Tijdens een nader in te vullen bijeenkomst bespreken we onder andere de conceptaanpak van de NKA. Download de conceptversie die we bespraken tijdens de informatie- en netwerkbijeenkomst op 2 maart 2021.

Planning nader te bepalen

Vaststelling NKA.

Bouwstappen

Momenteel werken we de aanpak om tot kansrijke alternatieven te komen nader uit.

Download de conceptversie aanpak NKA maart 2021

Contact

Heb je een vraag, suggestie of wil je een integraal project, opgave of kans aanmelden? Vul dan het contactformulier in.

~ Van 18 juli tot en met 12 augustus 2022 is ons secretariaat gesloten vanwege de vakantie. Mails naar info@bouwplaatsirm.nl beantwoorden we vanaf 15 augustus weer. ~

Wil je meer informatie over IRM?

Vul dan het contactformulier in.

Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.