Het rivierengebied van de toekomst

In september 2023 leggen we het Ontwerp Programma onder de Omgevingswet voor Integraal Riviermanagement (IRM) voor aan de stuurgroep IRM. Hiermee geven we voor het rivierengebied invulling aan de in november 2022 gepresenteerde beleidslijn van het kabinet om water en bodem sturend te laten zijn bij de inrichting van ons land.

Lees hier het laatste nieuws
De Waal en nevengeul bij Nijmegen
De tijd dringt voor bodemerosie en de ruimtelijke puzzel. Waar staan we nu?

Samen bouwen aan het rivierengebied van de toekomst

Het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten werken de komende decennia samen aan een vitaal, bevaarbaar, veilig en aantrekkelijk rivierengebied. Duurzaam te beheren en voorbereid op de toekomst.

Dit doen we vanuit een gezamenlijk belang met inbreng van maatschappelijke organisaties, andere belangengroeperingen en kennisinstellingen. In afstemming met andere ontwikkelingen in het rivierengebied.

Dit is IRM

IRM in vogelvlucht