Reageer tot en met 12 maart 2024 op Ontwerp Programma Integraal Riviermanagement

Geef je mening

Medio december stelde de minister van Infrastructuur en Waterstaat het Ontwerp Programma IRM vast. In het ontwerpprogramma staat nieuw rivierenbeleid waaraan Rijk en regio de afgelopen jaren hebben samengewerkt. Het is de basis om het rivierengebied toekomstbestendig te maken en duurzaam te gebruiken, rekening houdend met klimaatveranderingen. Van woensdag 31 januari 2024 tot en met dinsdag 12 maart 2024 kun je een zienswijze indienen over dit ontwerpprogramma en het onderliggende planMER. Lees in dit artikel hoe je dit kunt doen.

Omslag Ontwerp Programma IRM
Uitsnede omslag POW hr_2.jpg

Deze stukken liggen ter inzage

Je kunt door middel van een zienswijze reageren op:

  • het Ontwerp Programma IRM met nieuw beleid voor de rivierbodemligging en;
  • het planMER, met informatie over het doelbereik en de milieueffecten van de onderzochte alternatieven voor het nieuwe beleid.

Van het volledige ontwerpprogramma en van de samenvatting van het planMER zijn vertalingen beschikbaar in het Engels, Duits en Frans.

Hier kun je de stukken digitaal inzien en een zienswijze indienen

Het ministerie van IenW ontvangt je zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier dat je kunt invullen op het Platform Participatie van het ministerie. Je kunt bijlagen met je zienswijze meesturen met het formulier (maximaal 25 Mb per document). Als je de zienswijze indient voor iemand anders, moet je ook een machtingsformulier meesturen. Ben je niet in de gelegenheid je zienswijze digitaal in te dienen, dan zijn er ook andere mogelijkheden.

Papieren versie inzien?

Lees je liever een papieren versie? Deze kun je van woensdag 31 januari 2024 tot en met dinsdag 12 maart 2024 op verschillende locaties (alleen ter plekke) inzien. Kijk op www.platformparticipatie.nl/irm voor een overzicht en Informeer bij de betreffende locatie naar de actuele openingstijden. Reageren op de plannen kan zoals hierboven beschreven en niet ter plekke op deze locaties.

IRM in vier minuten

Meer weten over waarom IRM nodig is en welke keuzes de overheidspartners maken in het Programma IRM? Bekijk de animatie:

Dit doen we met je reactie

De ontvangen zienswijzen en een onafhankelijk advies van de commissie m.e.r. worden betrokken bij de afronding van het Programma IRM. In een reactienota wordt weergegeven wat er met alle ingediende zienswijzen wordt gedaan. Indieners worden schriftelijk over de reactienota geïnformeerd. De reactienota wordt gepubliceerd op Platform Participatie en op de website van IRM.

Uiteindelijk wordt het definitieve Programma IRM naar verwachting in de tweede helft van 2024 vastgesteld. Direct na vaststelling van het Programma IRM start de eerste fase van IRM. Met onder andere nader onderzoek, de verdere uitwerking van de beleidskeuzes rivierbodemligging en afvoercapaciteit en uitvoeringsstrategieën voor de Maas en Rijn.

Vragen?

Voor vragen over de inspraakprocedure kun je bellen met de Directie Participatie van het ministerie van IenW: telefoon (070) 456 96 07. Mail ons met inhoudelijke vragen over het ontwerpprogramma: postbusIRM@minienw.nl

Neem donderdag 15 februari 2024 van 19.00 tot 20.15 uur deel aan het webinar waarin we een toelichting geven op het ontwerpprogramma en de procedure en je ook vragen kunt stellen.

Laatst gewijzigd: 31 januari 2024