Webinar 15 februari 2024: toelichting Ontwerp Programma IRM

Uitnodiging

Het Ontwerp Programma Integraal Riviermanagement (IRM) ligt van woensdag 31 januari 2024 tot en met dinsdag 12 maart 2024 ter inzage. Iedereen die dat wil kan hierop reageren door het indienen van een zienswijze. Wil je een toelichting op de besluiten die IRM in het ontwerpprogramma neemt of op de inspraakprocedure? Neem dan donderdagavond 15 februari 2024 deel aan het webinar. Iedereen is van harte welkom. Je hoeft je niet aan te melden.

In gesprek over IRM
In gesprek over IRM


Datum en tijden

Donderdag 15 februari 2024 van 19.00 tot 20.15 uur.

Kijk het webinar terug

Dit webinar heeft inmiddels plaatsgevonden. De opname kun je hier terugkijken.

Globaal programma

We starten om 19.00 uur met een presentatie. Daarin lichten deskundigen van IRM de besluiten in het Ontwerp Programma IRM toe en de onderbouwing van deze besluiten uit het onderzoek naar het doelbereik en de milieueffecten.

Na de presentatie is er uitgebreid de gelegenheid tot het stellen van vragen via de chatbox.

Meer informatie

Ben je niet in de gelegenheid dit webinar bij te wonen?

  • Voor vragen over de participatieprocedure kun je ook bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 96 07.
  • Stuur ons een e-mail voor inhoudelijke vragen over het Ontwerp Programma IRM: postbusirm@minienw.nl

Laatst gewijzigd: 26 maart 2024