We maken vaart

Voor de Boeg

Elke nieuwsbrief praat programmamanager IRM, Jan Willem Kamerman, je bij over de voortgang van IRM. Na de herijking IRM zijn we nu drie maanden verder en hebben we onze eerste sprint getrokken. En hoe! Er is ontzettend veel werk verzet binnen het programma IRM: we zijn echt uit de startblokken gekomen met alle werksporen. We kunnen dus tevreden met vakantie, om daarna weer met enthousiasme verder te gaan met onze volgende sprints.

Jan Willem Kamerman, programmamanager IRM
Jan Willem Kamerman, programmamanager IRM

Wat dat betreft heb ik overigens wel een zorg. Onze programma-organisatie is klein en de werkdruk is heel hoog. Een aantal collega’s is uitgevallen en dat maakt de druk op anderen nog groter. Dat is vanzelfsprekend geen goed teken, want we willen zuinig zijn op elkaar en het risico op vertraging verkleinen.

Deze zorg heb ik ook gedeeld in de stuurgroep van 4 juli en die werd gelukkig heel serieus genomen. Stuurgroepleden kijken nu of zij vanuit hun organisaties wellicht ook extra steun en inzet kunnen leveren en hoe zij ons verder kunnen helpen.

Zicht op onze aanpak om tot een POW te komen

In de stuurgroep heb ik ook gedeeld waar we nu staan. Ook in deze nieuwsbrief leest u er meer over. We hebben goed zicht gekregen op de mijlpalen die we tegen komen onderweg naar het Ontwerp Programma onder de Omgevingswet (POW). Ons werkproces voorziet in een aantal sprints naar de volgende mijlpaal. Duidelijk is in elk geval dat er in april 2023 een Ontwerp-POW klaarligt voor de stuurgroep om te beoordelen.

We hebben ook besproken dat de korte termijn waarbinnen we het POW realiseren erom vraagt dat we écht op hoofdlijnen moeten werken. We zullen wat ik hier maar even noem ‘modern ambtelijk gedrag’ moeten laten zien en niet te veel details moeten willen uitwerken op dit moment. Daarin zullen we allemaal flexibel moeten meebewegen.

Regio blijven we informeren

Vandaag - 7 juli - organiseerden we een webinar voor een breed gezelschap van IRM-betrokkenen. Dat was een goede online bijeenkomst. Heel belangrijk ook, om betrokkenen uit ‘de regio’ goed te blijven informeren over onze aanpak. Naast het webinar versturen we bijvoorbeeld ook nieuwsbrieven en informeren en reflecteren we via de overlegstructuren van Deltaprogramma’s Maas en Rijn.

Nadat we het POW in kleine verband met het Rijk, de provincies en waterschappen hebben gemaakt, gaan we na vaststelling hiervan in de regio in co-creatie met de partijen die daar actief zijn gebiedsgericht verder met IRM.

Systeembeschouwing klaar

In de stuurgroep is begin juli ook de Systeembeschouwing gepresenteerd en dat maakte indruk. Het analyserapport over ons riviersysteem is een belangrijke bouwsteen voor de beleidskeuzes die in het Ontwerp POW voorgesteld gaan worden voor rivierbodemligging, sedimenthuishouding en waterafvoer en waterberging.

Bij het ontwikkelen van een voorkeursvariant voor het Ontwerp POW maken we dus zeker gebruik van de adviezen uit het rapport. Het volledige rapport en een publiekssamenvatting zijn op onze online Bouwplaats te downloaden.

Nadenken over de bestuursovereenkomst

Als het Ontwerp POW klaar is, volgt ook een bestuursovereenkomst. De stuurgroepleden gaan de komende tijd goed nadenken wie uit hun achterbannen die overeenkomst precies gaan tekenen. In maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen; ook daar moeten we natuurlijk rekening mee houden.

Tot slot …

Ik wijs graag even op het artikel in deze nieuwsbrief over hoe we komen tot het Ontwerp POW. Hierin staat hoe we komen tot het POW, wat onze eerstvolgende stappen zijn, met wie het POW tot stand komt, wat erin komt te staan en hoe we inspraak willen organiseren.

Laatst gewijzigd: 30 januari 2023