Organisatie

Drie ministeries, zes provincies, negen waterschappen en gemeenten langs de Maas en Rijn werken samen aan IRM. IRM is in de huidige ontwikkelfase zoveel mogelijk binnen bestaande processen van de Deltaprogramma’s Maas en Rijn georganiseerd.

Gezamenlijk startschot van IRM in februari 2020
Gezamenlijk startschot van IRM in februari 2020

Laatst gewijzigd: 18 juli 2023

Stuurgroep

Jaap Slootmaker (voorzitter)

Directeur-generaal Water en Bodem, ministerie van IenW

Jaap Slootmaker

Joris Geurts van Kessel

Ministerie van IenW, Directeur Waterveiligheid, Rivieren en Zee

Joris Geurts van Kessel

Saskia Boelema

Gedeputeerde provincie Noord-Brabant, stuurgroep Deltaprogramma Maas

Saskia Boelema

Michiel van Kruiningen

Ministerie IenW, Directeur Maritieme Zaken

Michiel van Kruiningen

Ans Mol

Gedeputeerde provincie Gelderland, Bestuurlijk Platform Rijn

Co Verdaas

Dijkgraaf Waterschap Rivierenland, Bestuurlijk Platform Rijn

Co Verdaas1

Onze rivieren verdienen het om op waarde geschat te worden. Dat vraagt om een integrale aanpak!

Lambert Verheijen

Waarnemend Dijkgraaf Waterschap Limburg

Lambert Verheijen

Donné Slangen

Directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied ministerie van LNV

Donne-Slangen

Marjolijn van de Zandschulp

Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat – Oost Nederland

Marjolijn van de Zandschulp - HID  Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Rijkswaterstaat draagt als beheerder graag bij aan de integrale aanpak van IRM

Lilian van den Aarsen

Directeur Staf Deltacommissaris

Lilian van den Aarsen

IRM en het deltaprogramma op de tandem voor een prachtig en veilig rivierengebied!

Ivo ten Broeke

Rijnvaartcommissaris Centrale Commissie voor de Rijnvaart

Ivo ten Broeke

Kernteam IRM

Jan Willem Kamerman

Programmamanager IRM

Jan Willem Kamerman, programmamanager IRM

Jeroen Gelinck

Programmamanager Deltaprogramma Rijn

Jeroen Gelinck

Koos Beurskens

Programmamanager Deltaprogramma Maas

Koos Beurskens

Marco Taal

Beleidsmedewerker Waterveiligheid, ministerie van IenW

Marco Taal

“Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden”

Vacant

Koen de Groot

Senior beleidsmedewerker Binnenvaart en Vaarwegen, ministerie van IenW

Koen de Groot

“Met IRM streven we voor iedereen die ons (vaar)water deelt naar een optimale balans voor alle rivierfuncties”

Leen Kool

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit DG NVLG

Leen Kool

Martijn Looijer

Financieel-economisch adviseur Staf Deltacommissaris

Martijn Looijer

Rini de Jong

Programmasecretaris IRM

Rini de Jong

Programmateam

Jan Willem Kamerman

Programmamanager

Jan Willem Kamerman, programmamanager IRM

Jette Eshuis

Coördinator Visie en Beleidskeuzes

Jette Eshuis

Liesbeth Schipper

Procesadviseur

Liesbeth Schipper

Tom Radstaak

Omgevingsmanager

Tom Radstaak

Erik Meis

Coördinator Kennisagenda

Erik Meis, trekker spoor 4 van IRM, kennisagenda

Rini de Jong

Programmasecretaris

Rini de Jong

Onafhankelijke adviseurs

Klankbordgroep Maas en Adviesgroep Rijn

De regionale klankbord- en adviesgroep bestaan uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere belangengroeperingen. Met een evenredige vertegenwoordiging vanuit de gehele regio én de IRM-thema’s: waterveiligheid, bevaarbaarheid, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, natuur, ruimtelijk-economische ontwikkeling.

De klankbord- en adviesgroep zijn onafhankelijk en nemen geen besluiten. Zij zijn adviseurs en een denktank voor het kernteam en de programmateams Maas en Rijn. Voor de stuurgroep IRM, de stuurgroep Deltaprogramma Maas en het Bestuurlijk Platform Rijn zijn ze een klankbord. Ook bewaken de klankbordgroepen dat we hun achterban voldoende meenemen in de ontwikkeling van IRM.

Commissie voor de milieueffectrapportage

De Commissie voor de m.e.r. adviseert de stuurgroep over de inhoud van milieueffectrapporten. Zij neemt geen besluiten.

Zo vindt bestuurlijke besluitvorming plaats

De besluiten in de stuurgroep IRM worden voorafgegaan door raadpleging van de stuurgroep Deltaprogramma Maas en het Bestuurlijk Platform Rijn. De stuurgroep IRM neemt vervolgens een besluit en legt dat ter goedkeuring voor aan het Rijk als bevoegd gezag: de minister van Infrastructuur en Milieu (IenW), de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).