Waardevolle adviezen voor een toekomstbestendig riviersysteem in Systeembeschouwing Rijn en Maas

Nieuws

Vandaag - 7 juli 2022 - is het onderzoeksrapport Systeembeschouwing Rijn en Maas gepubliceerd. Het rapport beschrijft hoe onze rivieren zich als systeem ontwikkelen. Het bevat waardevolle adviezen voor het toekomstbestendig maken van het riviersysteem. In het rapport staan de te maken keuzes duidelijk op een rij, met daarbij ook advies over de volgorde en urgentie van die keuzes.

Splitsingspunt IJsselkop in de Rijntakken: hier wordt de verdeling van laagwater en hoogwater deels bepaald. Foto: Siebe Swart luchtfotografie
Splitsingspunt IJsselkop in de Rijntakken: hier wordt de verdeling van laagwater en hoogwater deels bepaald. Foto: Siebe Swart luchtfotografie

De Systeembeschouwing Rijn en Maas is gemaakt in opdracht van het programma Integraal Riviermanagement (IRM). Veel rivierdeskundigen schreven mee aan het rapport en er is gebruik gemaakt van eerdere studies en onderzoeken naar de rivieren.

Bouwsteen voor integrale verkenning IRM

Op 4 juli is het rapport gepresenteerd aan de stuurgroep IRM waarna het is vrijgegeven als bouwsteen voor het Programma onder de Omgevingswet (POW).

De rivierkundige adviezen nemen we mee in onze integrale verkenning waarin we ook ruimtelijke en maatschappelijke opgaven meenemen. Het helpt bij het maken van de beleidskeuzes voor de rivierbodemligging, sedimenthuishouding en afvoer- en bergingscapaciteit voor 2050 en verder, die we in het POW vastleggen. Het POW is bepalend voor de verdere aanpak van IRM en de inrichting van het rivierengebied.

Na vaststelling van het POW gaan we gebiedsgericht aan de slag: het rapport biedt hiervoor richtinggevende uitspraken.

Laatst gewijzigd: 30 januari 2023