Het fundament is gelegd

Voor de Boeg

Het eerste digitale IRM-café was een succes. Waardevol om elkaar op die manier beter te leren kennen en ongedwongen over IRM en elkaars belangen te praten. We hebben het IRM-café als vast onderdeel van het gezamenlijke bouwprogramma opgenomen. Over dit bouwprogramma vertelt omgevingsmanager Hans Brouwer in deze nieuwsbrief meer. Ik praat je in dit artikel bij over onder andere het Beeld op de Rivieren en de Systeembeschouwing. 

Steven Voest - programmamanager

Programmamanager IRM Steven Vroest
Programmamanager IRM Steven Voest

Het eerste digitale IRM-café was een succes. Waardevol om elkaar op die manier beter te leren kennen en ongedwongen over IRM en elkaars belangen te praten. We hebben het IRM-café als vast onderdeel van het gezamenlijke bouwprogramma opgenomen. Over dit bouwprogramma vertelt omgevingsmanager Hans Brouwer in deze nieuwsbrief meer. Ik praat je in dit artikel bij over onder andere het Beeld op de Rivieren en de Systeembeschouwing.

Met de opening van het digitale café op 2 maart sloot IRM een periode van samen bouwen aan het Beeld op de Rivieren af: de verzameling van functies en dilemma’s per riviertraject. Voorbereidende regionale werksessies en veel bezochte landelijke Bouwdagen leverden een schat aan informatie op. 2 maart vertelden we hoe we alle informatie hebben benut en spraken we over de stand van zaken van de Notitie Realistische Beleidsopties en de Systeembeschouwing. Gedrieën het fundament voor het bouwen van de alternatieven voor het programma IRM. Het fundament is nagenoeg gelegd en wacht de bestuurlijke bouwkeuring.

Een programma van leren en bijstellen

Er is veel discussie gevoerd over dat fundament. Is het wel groot en stevig genoeg? Is het niet te grof van structuur? Hier blijft discussie over bestaan en dat is ook niet erg in de wetenschap dat er altijd aanleiding blijft voor aanpassingen, toevoegingen en veranderingen. Simpelweg omdat het rivierengebied nimmer stilstaat in ontwikkeling van natuur, de stand van kennis en het maatschappelijk gebruik.

Met IRM hebben we niet de illusie een statisch programma op te leveren dat onverkort uitgevoerd moet worden. IRM moet vooral een manier van denken en ontwerpen zijn dat openstaat voor veranderingen in kennis, gebruik en wensen. Wij denken en hopen een programma te maken dat we met tussenpozen van enige jaren herijken en daarmee als wijze van kijken en werken lang mee kan gaan. Een programma met leren en bijstellen als kenmerken.
Er mogen dus nieuwe inzichten komen.

Kansrijke alternatieven volop in voorbereiding

Het pad naar de Notitie Kansrijke Alternatieven (NKA) wordt geplaveid door Anet Lablans. Anet begon als projectleider NKA bij IRM op 1 april jl.

Anet werkt het plan van aanpak voor de NKA verder uit. Zij pakt het stokje over van Marja Menke die op de informatiedag van 2 maart een eerste versie presenteerde. Anet borduurt voort op de ervaringen met regiosessies en Bouwdagen vorig jaar. Ongeveer gelijktijdig met de bestuurlijke bouwkeuring hopen wij een adviesbureau in huis te hebben om het werk aan het NKA uit te voeren, samen met een Milieueffectrapport en Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse.

Voor de zomer wordt alles in de startblokken gezet om samen alternatieven te kunnen bouwen: bestuurlijke bouwkeuring, plan van aanpak van Anet en een adviesbureau aan boord. Voor de zomer zullen we je in een digitale bijeenkomst over de voortgang informeren en horen we graag of je je hierin kunt vinden. Dan is ook duidelijk wanneer en op welke wijze we je gaan betrekken.

Nationaal Waterprogramma met IRM-opgave ter inzage

Niet alleen IRM maakt vorderingen. Het Ontwerp Nationaal Waterprogramma 2022 – 2027, met ook de IRM-opgave, ligt tot 21 september 2021 ter inzage voor inspraak. In dit programma wordt het nationale waterbeleid en de uitvoering ervan beschreven voor de periode 2022-2027. Het geeft daarmee uitvoering aan diverse Europese waterrichtlijnen. Dat we inmiddels hard aan de slag zijn met IRM is ook al in dit plan terug te lezen.

IRM-café een succes

Terug naar 2 maart, de eerste informatie- en netwerkbijeenkomst IRM. Bedoeld om te vertellen hoe we de verzamelde informatie van overheden en maatschappelijke partijen hebben benut. Na het plenaire informeren gingen we borrelen aan digitale statafels. Ieder zo mogelijk met eigen drankjes. Het klinkt wellicht wat armoedig en kunstmatig, maar het werkte wonderwel. Van de 140 deelnemers aan de plenaire sessie bleven ongeveer 40 bij de borrel voor nieuwe ontmoetingen en open gesprekken. Na de bel voor de laatste ronde bleven de deuren op veler verzoek zelfs nog langer open. Dit smaakt naar meer! We zullen naast Bouwdagen voortgaan met informatie- en netwerkbijeenkomsten. En zullen deze telkens afsluiten met een – digitale – borrel. Ad fundum!

Laatst gewijzigd: 30 januari 2023