Werken aan de Rijn

Al sinds de eerste bewoning in het rivierengebied van de Rijn hebben mensen moeten omgaan met de grillen van de Rijn. Al in de 12de en 13de eeuw worden de eerste dijken opgeworpen en de eerste polderbesturen als voorlopers van de huidige waterschappen opgericht om deze dijken te beheren. In de eeuwen hierna wordt de Rijn steeds verder beteugeld. Nieuwe dijken worden opgeworpen, kribben worden aangelegd, bochten worden afgesneden en diverse kanalen worden gegraven. Al deze maatregelen zijn veelal gericht op het verbeteren van de Rijn voor de scheepvaart en het vlot afvoeren van afvoerpieken.

Rijn
Rijn.jpg

Laatst gewijzigd: 24 maart 2022

Bouwplaats IRM en de Rijn

Binnen Integraal Riviermanagement (IRM) werken regionale overheden en het Rijk vanuit één gezamenlijke visie samen aan een veilig, bevaarbaar, vitaal en aantrekkelijk Maas- en Rijngebied. Duurzaam te beheren en voorbereid op de toekomst.

Op deze website lees je meer over de plannen met de Rijn

Bouwplaats IRM is het online platform van het programma Integraal Riviermanagement (IRM). Binnen IRM bouwen het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten samen aan de toekomst van o.a. de Rijn. Met inbreng van maatschappelijke organisaties en andere belangenvertegenwoordigers en kennisinstellingen.

De Waal bij Nijmegen