Op weg naar kansrijke alternatieven

Voor de Boeg

Met deze titel organiseerde IRM op 22 juni een webinar vanuit studio IJssel in het Huis der Provincie in Arnhem. Met zo’n 90 toehoorders trokken we minder bekijks dan met de Bouwdagen. Maar ja …… bouwen was nu dan ook niet aan de orde. Met studiogesprekken markeerden wij de overgang van een periode van louter informatiegaring naar een periode waarin we toewerken naar keuzes.

Steven Voest
Steven Voest

“Het fundament is gelegd” meldde ik trots in de nieuwsbrief van april. Ik doelde op de afronding van het Beeld op de Rivieren, de Notitie Realistische Beleidsopties en de Systeembeschouwing. Allen Bouwstenen die het bouwen aan kansrijke alternatieven mogelijk moeten maken. Zoals gewoonlijk is de werkelijkheid weerbarstiger. De documenten die in vele sessies tot stand kwamen ontlokten nieuwe reacties. Waardevolle reacties die de moeite van het verwerken waard waren.

Informatie beschikbaar

Op 1 juli heeft de Stuurgroep IRM de knoop doorgehakt. Er is voldoende basis om de kansrijke alternatieven te gaan ontwikkelen. Beeld op de Rivieren en de Notitie Realistische Beleidsopties zijn klaar en te raadplegen op bouwplaatsIRM.nl. De contouren van de Systeembeschouwing zijn gereed en worden tot einde jaar uitgewerkt.
Uiteraard eindigt hiermee de kennisverwerving niet. In de ontwikkeling van de kansrijke alternatieven en het in kaart brengen van de effecten ervan op maatschappij en milieu zullen nieuwe kennisvragen zich aandienen.

Het bouwen kan beginnen

Met de bestaande kennis gaan we dus de kansrijke alternatieven bouwen. Dat is de opdracht van de Stuurgroep IRM. Dit voorjaar zijn we met de voorbereidingen gestart. Naast kennis gaat het ook om de aanpak en het organiseren van het werk. In de vorige nieuwsbrief meldde ik al dat Anet Lablans per 1 april hiervoor tot IRM is toegetreden. Anet leer je in deze nieuwsbrief wat beter kennen. In de volgende nieuwsbrief zullen wij het adviesbureau aan je voorstellen, de mensen die de komende anderhalf jaar het gros van het werk zullen verrichten.

Webinar

Welke stappen worden gezet op weg naar de kansrijke alternatieven? Wanneer spreek je van kansrijk? En wie worden erbij betrokken? Marieke Hofstra – projectleider planproces IRM – gaf tijdens het webinar antwoord op deze vragen.
De voorzitters van klankbordgroep Maas en adviesgroep Rijn – Jan Boelhouwer en Piet Zoon –schoven aan tafel en vroegen aandacht voor betrokkenheid van waterschappen, gemeenten en hun inwoners. IRM zal de komende anderhalf jaar steeds verder inzoomen op het landschap en ideeën ontwikkelen voor concrete maatregelen. Daarbij kom je steeds dichter bij de lokale belevingswereld. “Het gaat erom dat inwoners niet verrast worden door de ontwikkelingen”, zei Piet Zoon.

In de ogen kijken

IRM bestaat vooral uit digitale ontmoetingen. Digitale werksessies, bouwdagen, IRM-cafe’s en webinars zijn wat mij betreft blijvertjes. Hoe goed we de afgelopen anderhalf jaar ook digitaal hebben leren werken, er ontbrak toch iets aan. Elkaar in de ogen kijken. Zien en voelen dat we een gezamenlijk doel hebben. We denken dan ook na over een combinatie van fysieke en digitale bouwdagen en houden nauwlettend in de gaten wat kan.

Tijd voor reflectie

Maar eerst de zomer. Tijd voor reflectie. Ik hoop dat je de tijd neemt om enige vragen over IRM te beantwoorden. Vragen die we eerder al in februari 2020 hebben gesteld tijdens het startevenement IRM in fort Lent, kort voor de Corona crisis uitbrak. We zien graag of het beeld en de verwachting van IRM sindsdien is veranderd. Voor wie een time-out neemt, rust goed uit. Voor wie op reis durft, wees voorzichtig. Bij terugkomst wacht een warm najaar, met het bouwen aan IRM.

Laatst gewijzigd: 30 januari 2023