Oefening baart kunst

Voor de Boeg

Hebben we alles in huis om alternatieven te bouwen? Zijn de bouwstenen compleet en is de nodige deskundigheid en regiokennis beschikbaar? Om daar achter te komen hebben we de laatste weken van het jaar aan proefdraaien besteed.

Steven Voest
Steven Voest

De oogst van het jaar

In digitale sessies hebben we getest of alle bouwstenen die we het afgelopen jaar hebben ontwikkeld samen tot het bouwwerk van de Nota Kansrijke Alternatieven kunnen leiden. Met kennis en deskundigheid hebben we gepoogd de knelpunten op de riviertrajecten Midden-Waal en Noordelijke Maasvallei op te lossen. De hobbels in kennis hebben we geïnventariseerd en de betekenis voor het programma geanalyseerd. De lessen komen begin van het nieuwe jaar beschikbaar. Dan wordt duidelijk of we gesteld staan voor het bouwen van alternatieven.

Tegelijkertijd wordt het nulalternatief ontwikkeld; een beeld van de situatie in het rivierengebied ingeval IRM er geen initiatieven ontplooit. Het nulalternatief is gereed als de maatschappelijke consequenties van de reeds beschreven knelpunten zijn doorgerekend. De nut en noodzaak van IRM wordt daarmee scherper omschreven en de positieve effecten van de IRM-alternatieven worden vergelijkenderwijs beter zichtbaar. Voor het onderlinge vergelijken van de alternatieven is een beoordelingskader nodig, ook die is in 2021 al grotendeels gereedgekomen.

Jaar zonder bouwdagen

Al deze ontwikkelingen zijn nog niet geland op bouwdagen, de brede bijeenkomsten die we benutten om onze resultaten voor te leggen en te verbeteren. 2021 is een bouwdagen loos jaar gebleken. Ik heb het gemist, maar we waren er simpelweg nog niet aan toe. Voorjaar 2022 belanden we wel op dat punt en organiseren we bouwdagen die door iedereen bezocht kunnen worden. Dat durf ik nu wel te beloven.


‘Sneak preview’ op het deltacongres

Geen bouwdagen, maar wel een sneak preview op het Deltacongres te Maastricht op 11 november. “Water moet leidend zijn in de ruimtelijke ontwikkeling”, sprak Minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat de zaal toe. Saskia van Vuren gaf hier invulling aan op de IRM-sessie ‘de rivier geeft zich prijs’. In het verhaal van Saskia was niet alleen water leidend, maar ook bodem en ecologie, als sleutelfactoren in het begrijpen en vormgeven van het rivierengebied. Haar aftrap was de opmaat voor een discussie met Jannemarie de Jonge (rijksadviseur fysieke leefomgeving) en Peter van Rooy (NederlandBovenWater) over de vraag welke veranderingen in het rivierenlandschap ons te wachten staan en hoe IRM een maatschappelijke voedingsbodem kan leggen om rivierengebieden ruimtelijk te ontwikkelen.

Visie van de scholier

Die voedingsbodem willen wij nadrukkelijk ook bij jongeren leggen. Bij IRM zijn we ons namelijk bewust van het feit dat we pas aan het begin staan van een lang traject. IRM werkt immers toe naar een nieuwe inrichting van het rivierengebied uiterlijk 2050. Dat is de toekomstige leefomgeving van de jongeren van nu. Met dit in gedachten hebben we jongeren van het Technasium aan het Lingecollege Tiel gevraagd om hun rivierengebied van de toekomst te ontwerpen. Waar ze mee gekomen zijn kun je elders in deze nieuwsbrief lezen. Hun creativiteit en enthousiasme stemt mij hoopvol. De kans is groot dat we deze opdracht in de toekomst meegeven aan meerdere technasia in het rivierengebied.

Vernieuwd en ververst

Met deze laatste nieuwsbrief van het jaar lanceren we onze vernieuwde website. Ik hoop dat je BouwplaatsIRM.nl mooier en toegankelijker vindt geworden. Bij het verder ontwikkelen van IRM – het concreter worden van de ideeën – komen nieuwe doelgroepen in beeld, in binnen- en buitenland. Ook hopen we nu beter door slechtzienden gelezen te kunnen worden. Laat ons weten hoe je de nieuwe website ervaart.

IRM heeft in 2021 weer belangrijke stappen gezet. De oogst tonen we je in het voorjaar. Ik hoop je dan op een bouwdag te ontmoeten. Ik wens je fijne feestdagen en een voorspoedig 2022.

Laatst gewijzigd: 30 januari 2023