De rivier geeft zich prijs

Voor de Boeg

Op 11 november is het eindelijk zover; het waternetwerk ontmoet elkaar live in het MECC in Maastricht op het Deltacongres. Althans ….. dat geldt voor 400 bezoekers. Ieder ander sluit digitaal aan, want hybride is de nieuwe realiteit. IRM is er bij met de sessie “de rivier geeft zich prijs”. Ik kijk er erg naar uit en hoop je te ontmoeten, hetzij in de zaal, hetzij digitaal.

Steven Voest
Steven Voest

Een tipje van de sluier van de IRM sessie. Met opgedane kennis van de afgelopen jaren voeren we een gesprek over het rivierenlandschap van de toekomst. Hoe ziet dat landschap er uit en hoe kan, misschien wel moet, dat gerealiseerd worden? De basis legt Saskia van Vuren, kennismanager bij IRM, in een presentatie over de rivierkundige problematiek van het rivierengebied. “Dagverlichter” Lisa Peters zal het gesprek stroomlijnen tussen publiek en gasten. De gasten zijn Jannemarie de Jonge (rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving), Co Verdaas (dijkgraaf en hoogleraar gebiedsontwikkeling) en Peter van Rooy (directeur NederlandBovenWater).

Waterkracht aan boord

De sessie op het Deltacongres is in zekere zin een voorproefje op het bouwen van de alternatieven. Daarvoor hebben wij sinds kort het consortium ‘Waterkracht’ aan boord. Samen met Waterkracht brengen we het Programma onder de Omgevingswet (PoW) IRM tot stand. Het bouwen van de alternatieven is de eerste stap in de samenwerking. Waterkracht bundelt de kennis en ervaring van Royal HaskoningDHV, HKV-Lijn in Water en Ecorys met planstudies en water. Ik ben erg blij dat Waterkracht deze klus op zich neemt onder aanvoering van Liesbeth Schipper. Met Liesbeth maak je in deze nieuwbrief nader kennis.

Oefenen

Omdat alternatieven bouwen op de schaal van het hele Nederlandse rivierengebied nogal een grote stap is, starten wij met 2 oefentrajecten. Die oefentrajecten zijn de Midden-Waal en de Noordelijke Maasvallei. De overzichtelijkheid van het starten met twee trajecten leert ons welke hobbels wij in de alternatievenbouw kunnen tegenkomen en hoe we die ook op landelijke schaal kunnen nemen. Maar ik verwacht ook dat in de oefentrajecten de vanzelfsprekendheid van samenwerking van het programmamanagement IRM en Waterkracht groeit. Dat zal zich in het hele traject naar de PoW-IRM uitbetalen. Als we voldoende op stoom zijn en we ervaren hebben hoe we de alternatieven kunnen bouwen zullen wij dat bespreken op Bouwdagen. Dat wordt dan wel begin volgend jaar.

Meer partners aan boord

Niet alleen Waterkracht hebben we aan ons verbonden. Groowup verzorgt sinds kort de technische ondersteuning van de website BouwplaatsIRM.nl. Met hun hulp kunnen we BouwplaatsRIM nog toegankelijker, actueler en pro-actiever maken. Stapsgewijs zullen we ook informatie in Duits, Engels en Frans plaatsen, zodat ook de buren in Duitsland, Vlaanderen en Wallonië ons kunnen volgen. We hopen dat je de verbeteringen begin volgend jaar ervaart. En vanaf nu zullen de Bouwdagen samen met een evenementenbureau worden georganiseerd.

Beleidstafel

De keuze van het Deltacongres voor Maastricht als locatie heeft niets van doen met de hevige regenval die deze zomer in Limburg en de buurlanden zoveel schade veroorzaakte. Maar het gesprek op het Deltacongres zal ongetwijfeld gaan over hoe je in de toekomst beter op dergelijke slagregens voorbereid kunt zijn. Dezelfde vraag staat centraal aan de landelijke en regionale beleidstafels die recent zijn opgericht. De landelijke beleidstafel wateroverlast en hoogwaterveiligheid zal binnen vier maanden met de eerste analyses, oplossingen en strategieën komen en over een jaar zijn definitieve bevindingen aan de Minister overhandigen.
Naar verwachting gaan de uitkomsten van de beleidstafels betekenis hebben voor de scope en de alternatieven voor het IRM. IRM wil in ieder geval bijdragen met de kennis en ervaring die wij aan boord hebben. Met gemengde gevoelens bezie ik dan ook de overstap van Marieke Hofstra, IRM’er van het eerste uur, naar de landelijke beleidstafel. Een verlies maar tegelijkertijd een waardevolle verbinding.

Laatst gewijzigd: 30 januari 2023