Transparantie is de sleutel tot succes

Aan het woord

Voor het ontwikkelen van de volgende bouwstenen op weg naar het Programma onder de Omgevingswet (POW), hebben we opdracht gegeven aan een bureau en gaan we in gesprek met de projectleider Liesbeth Schipper.

Liesbeth Schipper
Liesbeth Schipper

De basis van ons leven

‘’Water is de basis van ons leven en stroomt letterlijk en figuurlijk door onze aderen’’, is de eerste gedachte die bij Liesbeth Schipper naar boven komt, wanneer zij aan water denkt. Afgestudeerd in de civiele techniek, begon zij destijds als technisch adviseur en groeide door in diverse managementfuncties. Sinds 2010 is zij vanuit Royal HaskoningDHV werkzaam in meerdere deelprogramma’s van het Deltaprogramma. Als strateeg maar ook als interim-directeur. Integrale opgaven in een programma samenbrengen is haar dan ook niet vreemd. Ook raakt ze geïnspireerd en gemotiveerd door de intelligente en unieke wijze waarop Nederland met haar wateren omgaat. Zowel de complexiteit als de dynamiek blijven haar boeien.

‘Waterkracht’ stuwt IRM voort

Liesbeth is verantwoordelijk voor de aansturing van het consortium Waterkracht. Naast Royal HaskoningDHV maken HKV Lijn in Water en Ecorys hier deel van uit. Zo nodig worden ook Infram en Buck Consultants betrokken. De combinatie Waterkracht is mede gelet op hun ervaring en deskundigheid in juli als beste uit de aanbesteding gekomen om vorm te geven aan alle stappen die leiden tot het Programma onder de Omgevingswet (POW). Het komende jaar wordt gewerkt aan de Notitie Kansrijke Alternatieven (NKA) waarna vervolgens het Milieueffectrapport (MER), de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA), het Voorkeursalternatief (VKA) en ten slotte het Programma onder de Omgevingswet (POW) zullen worden opgesteld.

Ieder zijn rol

Degene die eigenaar worden van het programma IRM, zijn in eerste instantie het ministerie, de provincies, de gemeentes en de waterschappen. Het organiseren van het proces waarin al deze partijen kunnen aanhaken is voor Liesbeth een heel belangrijk punt. Ze vertelt dat ze hiervoor wil gaan oefenen met een aantal riviertrajecten, te weten de Noordelijke Maasvallei en de Midden Waal. Zo kunnen we leren hoe we een proces moeten optuigen waarin de co-creatie vanuit die integraliteit echt vorm krijgt. Iedere overheidslaag heeft hierbij een eigen verantwoordelijkheid. De rol van gemeentes vindt Liesbeth daarbij cruciaal. Zij vertegenwoordigen niet alleen hun eigen belangen maar staan het meest dichtbij haar inwoners. Liesbeth wil de website bouwplaatsIRM.nl benutten als een belangrijk communicatiemiddel met alle partijen.

Samen aan de slag

Het tot stand brengen van een goede samenwerking die daadwerkelijk iets oplevert is essentieel. Een belangrijke voorwaarde om dit te behalen is voor Liesbeth transparantie. Zij is ervan overtuigd dat je alleen dan het vertrouwen krijgt om de samenwerking tot een succes te maken. Haar uiteindelijke doel is om in het POW niet alleen een visie voor Maas en Rijn te schetsen maar hierin ook daadwerkelijk een aantal besluiten voor te bereiden om die visie te gaan uitvoeren. “Wanneer het POW klaar is moeten we de volgende dag met elkaar aan de slag kunnen’’.

Laatst gewijzigd: 10 oktober 2023