Negen IRM-pilots langs Maas en Rijn

Uit de praktijk

Met de negen pilots die in november 2020 zijn aangewezen gaat het bouwen aan het programma IRM hand in hand met de uitvoering. De pilots leren het programma op lokale schaal wat haalbaar is en het programmabureau IRM voedt de pilots met kennis en netwerk. Dat is in ieder geval het ideaal en de eerste stappen daartoe zijn gezet.

Maas-van-boven - Waterschap Aa en Maas
Maas-van-boven - Waterschap Aa en Maas

De pilots zijn projecten met urgentie, soms nog in studiefase, soms al in uitvoeringsfase. Allen hebben de taak naar integrale oplossingen te zoeken en bij sommigen is de blik daardoor verbreed. In de samenwerking is de herkenning over en weer al zeer waardevol, maar ook het inhoudelijk schakelen tussen lokale kennis en vraagstukken die op de schaal van het gehele riviersysteem spelen.

Lees meer over deze negen pilots

Laatst gewijzigd: 30 januari 2023