Fascinatie voor het water

Aan het woord

Deze zomer duikt Anet Lablans, vol energie in het ontwikkelen van de kansrijke alternatieven (NKA). In de rol van projectleider NKA kijkt zij ernaar uit samen met betrokkenen de kansrijke alternatieven vorm te gaan geven. De rapporten voor het Beeld op de Rivieren (BoR) en de Nota Realitische Beleidsopties (NRB) en de eerste inzichten uit de systeembeschouwing, vormen belangrijke input voor de NKA. ‘Nu deze bouwstenen op 1 juli in de stuurgroep IRM zijn vastgesteld, kunnen we starten met het gezamenlijk ontwikkelen van alternatieven’ aldus Anet.

Anet Lablans
Anet Lablans

De aandacht en liefde van Anet Lablans voor water zat er al van jongs af aan in. Vanuit Noord-Brabant verhuisde ze naar Noord-Holland. Hier werd ze verrast door de grote hoeveelheid water. Ook voelde ze zich geïmponeerd door bijvoorbeeld de impact van clusterbuien waarbij je het water als rivieren door de straten ziet stromen of door het openen van de Helsdeur bij Den Helder. ‘Daar hebben ze dan in Amsterdam last van, zo boeiend en intrigerend, de wereld die daarachter zit!’

De onbekende achterkant

Vanuit haar loopbaan die begon als communicatieadviseur rolde zij in één adem door naar omgevingsmanager bij diverse werkgevers zoals Philips, DSM, gemeente Haarlemmermeer en de invoering van de euro vanuit SNS Bank. Met deze basis heeft zij de stap naar projectmanagent gezet bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier waar zij met name gefascineerd raakte door de complexe dijkversterkingsprojecten. ‘Vooral de projecten waarbij je aan de voorkant nog niet weet wat er aan de achterkant uitkomt, vind ik interessant’, aldus Anet. ‘Wanneer je net iets meer investeert in een dijkversterking, kun je bovendien andere opgaven en kansen in een gebied verzilveren. Daarmee creëer je gezamenlijk meerwaarde voor een gebied. Daar doe ik het voor!’ Op zoek naar een nieuwe uitdaging maakte ze kennis met een nieuw uniek project: IRM. ‘Met IRM kan ik een actieve bijdrage leveren aan een integraal programma, dat is voor mij een belangrijke drijfveer.’

Kansen en uitdagingen

Anet merkt dat iedereen staat te popelen om mee te doen. Daar ben ik blij mee want deze complexe opgave willen en moeten we samen doen. Op dit moment spreekt Anet vooral met de verschillende contactpersonen vanuit de samenwerkende overheden. ‘Zo breng ik kennis, ervaring, vragen en aandachtspunten in beeld en kijk ik met de betrokkenen hoe we de ontwikkeling van de kansrijke alternatieven het beste kunnen gaan organiseren. Het externe ingenieursbureau gaat hierin natuurlijk ook een grote rol spelen. Beginnend met een relatief klein groepje betrokkenen, wordt vervolgens een steeds grotere groep belangstellenden en belanghebbenden aangehaakt. Ik zie het voor me als een steen in de vijver. We starten nu met de mensen die al dicht bij het IRM-proces betrokken zijn en bouwen dat steeds breder uit.’

Laatst gewijzigd: 30 januari 2023