Concept Beeld op de Rivieren: hebben wij je inbreng goed meegenomen?

Bouw mee

Hebben wij jouw inbreng op het Beeld op de Rivieren voor IRM goed verwerkt? Voordat we bestuurders om instemming en vaststelling vragen horen we graag uiterlijk 8 februari of de informatie die je onder andere op de Bouwdagen hebt aangedragen goed is verwerkt.

IJssel - Rivierklimaatpark IJsselpoort 11 (bron prov Gelderland)
Rivierklimaatpark IJsselpoort, bron provincie Gelderland

In 2020 hebben we samen gebouwd aan het Beeld op de Rivieren (BoR) van IRM: een inventarisatie van gebiedskennis over kansen, ambities en dilemma’s voor de rivierengebieden. In kleinschalige ontwerpsessies hebben we een eerste inventarisatie gedaan. Om vervolgens tijdens de Bouwdagen in november en op deze Bouwplaats samen verder te bouwen met medeoverheden, maatschappelijke organisaties en andere belangengroeperingen en kennisinstellingen.

Deze inbreng hebben we nu verwerkt in een conceptrapport. Voordat we bestuurders in maart en april om instemming en vaststelling vragen willen we graag controleren controleren of de informatie in het BoR nu voldoende is om de volgende stap in het IRM-proces te zetten: het voorbereiden van de Notitie Kansrijke Alternatieven.

De reactiemogelijkheid is gesloten. Reageren was mogelijk tot 8 februari 2021 om 15.00 uur.

Laatst gewijzigd: 14 augustus 2023