Commissie mer positief over planMER IRM; adviezen voor het vervolg

Nieuws

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het planMER IRM voorgelegd voor een onafhankelijk advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. De Commissie publiceerde haar positieve advies 30 april jl.

POW Loonsewaard aan de Maas
omslagfoto_pow_loonsewaard_aan_de_maas_kl.jpg

Het planMER IRM bevat informatie over het doelbereik en de milieueffecten van de onderzochte alternatieven voor het nieuwe rivierenbeleid uit het (Ontwerp) Programma IRM. De Commissie heeft 30 april jl. een positief advies uitgebracht over het planMER. Voor het vervolg concludeert de Commissie dat “er snel duidelijkheid nodig over buiten- en binnendijkse maatregelen, omdat ook voor andere plannen veel ruimte nodig is.”

IRM is blij met het positieve advies over het planMER en kan zich goed vinden in de adviezen voor het vervolg. Vergelijkbare signalen kwamen eerder uit de ontvangen zienswijzen die we nu aan het beantwoorden zijn. Zowel de adviezen als deze signalen neemt IRM mee in het vervolg. Eerste stappen zijn al gezet: om de benodigde ruimte voor uitvoering van het nieuwe rivierenbeleid uit het Programma IRM concreter in beeld te brengen heeft IRM input geleverd voor het Voorontwerp Nota Ruimte dat naar verwachting medio 2024 wordt gepubliceerd.

Laatst gewijzigd: 1 mei 2024