6 februari 2020 Startbijeenkomst Integraal Riviermanagement (IRM)

Sfeerimpressie

Op 6 februari 2020 gaven we in een overvol Fort Lent, prachtig gelegen aan de Waal, het startschot voor het gezamenlijk bouwen aan een Programma IRM.

Startbijeenkomst IRM 6 februari 2020
Startbijeenkomst IRM 6 februari 2020

Ruim 200 vertegenwoordigers van overheden, belangenorganisaties, gebiedspartijen, bedrijven en kennisinstituten kwamen die dag bijeen om ideeën, wensen en verwachtingen uit te wisselen. De brede vertegenwoordiging – ieder met zijn eigen achtergrond, belang en ervaring – leverde een waardevolle brede kijk op IRM op.

Laatst gewijzigd: 10 oktober 2023