Het belang van integraal werken binnen Programma IRM

Projectorganisaties die integraal (willen) werken zijn nu relatief veel tijd kwijt aan het ieder apart in samenhang beoordelen van de opgaven, het inrichten van de samenwerking met betrokken partijen en het organiseren van de financiering. Ook ligt de focus vooralsnog veelal op integraliteit binnen het eigen projectgebied.

Met IRM maken we het mogelijk om opgaven en kansen op het niveau van het volledige riviersysteem te beoordelen. Rekening houdend met de systeemkarakteristieken en de specifieke kenmerken van riviertrajecten. Voorsorterend op ontwikkelingen die we in de toekomst verwachten. Oplossingen worden daarmee integraler, duurzamer en kostenefficiënter. Een net heringericht gebied kort daarna weer op zijn kop zetten voor een andere ingreep wordt iets uit het verleden. We maken bovendien in één programma afspraken voor het hele gebied van Maas en Rijn. Afspraken over welke type maatregelen we waar kunnen toepassen en over hoe we samenwerken en de financiering regelen.

Aan de hand van het binnen IRM afgesproken beleid en de te bereiken doelen en maatregelenpakketten per riviertraject kunnen projecten straks snel van start.

Wil je meer lezen over onze integrale aanpak? Bekijk hier hoe wij samen bouwen aan IRM.