Werkendam

In Werkendam ligt de unieke kans om doelen te verbinden. Met de rivier als de rode draad. Ondernemers, overheden en belanghebbenden trekken samen op bij het realiseren van gezamenlijke ambities met een integraal toekomstbeeld. Ambities op het gebied van waterveiligheid, dijkversterking, rivierverruiming, natuurkwaliteit en havenuitbreiding. Werkendam is vanwege haar integrale aanpak één van de negen pilotprojecten van IRM.

Haven Werkendam - bron havenuitbreiding Werkendam
Haven Werkendam - bron havenuitbreiding Werkendam

Laatst gewijzigd: 7 december 2021

Werkendam

In Werkendam ligt de unieke kans om doelen te verbinden. Met de rivier als de rode draad. Ondernemers, overheden en belanghebbenden trekken samen op bij het realiseren van gezamenlijke ambities met een integraal toekomstbeeld. Ambities op het gebied van waterveiligheid, dijkversterking, rivierverruiming, natuurkwaliteit en havenuitbreiding.
Werkendam is vanwege haar integrale aanpak één van de negen pilotprojecten van IRM.

Havenuitbreiding

Gelegen aan de Merwede heeft de haven van Werkendam uitstekende verbindingen naar Antwerpen, Rotterdam en Duitsland. Mede door deze gunstige ligging heeft zich hier een vooraanstaand innovatief scheepvaartcluster gevormd. Gericht op beheer, onderhoud en afbouw van binnenvaartschepen. Daarnaast bevinden er zich belangrijke bedrijven voor schepen ten behoeve van zee- en kustvaart en voor projecten in de offshore, baggerij en waterbouw.

Bovendien is Werkendam de op twee na belangrijkste thuishaven voor binnenvaartschippers in Nederland. De haven is volledig benut. Uitbreiding van de haven op middellange termijn (rond 2030) is nodig. Enerzijds om landelijk een leidende positie te blijven behouden in het innoveren en verduurzamen van de scheepvaart. Anderzijds om te voorkomen dat vanwege ruimtegebruik bedrijven worden gedwongen zich te verplaatsen.

Voor meer informatie: mail naar Erwin Klerkx of bel +31 636058130.

Pilot

De mogelijke aanleg van een nieuwe haven staat niet op zichzelf maar maakt onderdeel uit van een pilot in het kader van IRM. Naast de scheepvaart ’zijn er andere belangrijke opgaven in het gebied, zoals:

  • De Verbreding A27 traject Houten-Hooipolder met twee nieuwe Merwedebruggen;
  • Creëren voldoende overnachtingsplaatsen voor de scheepvaart;
  • Verbetering van de waterkwaliteit in de rivieren (Kaderrichtlijn Water);
  • Versterking van de natuurlijke inrichting van de uiterwaarden tussen Werkendam en Woudrichem;
  • Mogelijke dijkversterking;
  • Sterkere verbinding van de dorpsfronten met de rivier.
Haven Werkendam
Haven Werkendam

Integrale aanpak Werkendam

Door de ambitie te combineren ontstaat er een (in potentie) brede coalitie van partijen, van lokaal tot nationaal, van overheden tot bedrijfsleven en van belangengroepen tot bewonersorganisaties. In een MIRT-onderzoek kijken betrokkenen met deze ‘brede’ blik naar de opgaven in een gebied Werkendam-Sleeuwijk. Wat speelt er op korte en langere termijn, wat is de onderlinge samenhang, hoe ziet het kostenplaatjes eruit en hoe kunnen partijen samenwerken om de plannen mogelijk te maken? Op basis van dit onderzoek wordt vóór de zomer een besluit verwacht over het vervolg.

De gemeente Altena trekt dit onderzoek, in samenwerking met haar partneroverheden: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland, waterschap Rivierenland. Ook het bedrijfsleven is nauw betrokken, zoals Werkendam Maritime Industries.