Vooraankondiging eerste Bouwdagen Integraal Riviermanagement

Dit najaar organiseren we de eerste Bouwdagen Integraal Riviermanagement (IRM). We gaan dan in gesprek over de volledigheid van de reeds verzamelde informatie, knelpunten die nu of mogelijk in de (nabije) toekomst spelen en je visie voor de toekomst van het rivierengebied. De vraag daarbij is ook of de verschillende rivierfuncties kunnen samengaan en zo ja hoe.

De Bouwdagen zijn belangrijk omdat we deze punten dan integraal bespreken met een groot publiek uit ambtelijke en maatschappelijke organisaties. Zo maken we samen een volgende stap met de bouwstenen voor IRM. We werken daarbij aan de hand van afgebakende riviertrajecten. We lichten daarnaast de formele stappen toe die nodig zijn om tot een Programma onder de Omgevingswet te komen en uiteindelijk tot uitvoering van concrete projecten.

Dit najaar focus op Beeld op de Rivieren
Tijdens elke Bouwdag ligt de nadruk op een andere bouwsteen. De ene bouwsteen is immers verder in ontwikkeling dan de andere en de ene bouwsteen is toeleverend aan de andere. Beeld op de Rivieren (BoR) is een basisbouwsteen voor IRM. In het BoR bepalen we samen het gewenste ontwikkelperspectief voor de toekomst (2050 met doorkijk naar 2100). De digitale kennissessies van voor en na de zomer zijn daarom bovenal over BoR gegaan en zo zal dat ook zijn op de Bouwdagen in het najaar.

Digitaal blijft
We hebben de afgelopen tijd met elkaar ontdekt dat er digitaal heel veel kan. We worden er ook steeds handiger in en de digitale drempels worden steeds lager. De positieve ervaring met digitaal samenwerken en samen bouwen heeft het venster geopend op andere vormen van participatie. Digitale participatie boort nieuwe doelgroepen aan die – al of niet noodgedwongen – kiezen om vanuit de eigen omgeving mee te denken, zo mogelijk op een eigen gekozen moment.

Digitaal heeft wat ons betreft een blijvende voorname plek ingenomen in het samen bouwen aan IRM. Wij ervaren echter ook dat digitaal bouwen z’n beperkingen kent: het maximum aantal deelnemers van een digitale livesessie is bijvoorbeeld klein en de tijdsduur kort, reactietermijnen zijn langer en het opbouwen van relaties gaat moeizamer. Daarnaast horen wij terug dat het fysiek ontwerpen efficiënter en inspirerender is.

Met het organiseren van de Bouwdagen in het najaar, vanzelfsprekend onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen, benutten we de versoepeling van de coronamaatregelen en willen we de discussie voeren die digitaal niet of moeizaam tot stand komt.

IRM wil hiermee het beste van beide werelden verenigen; een mix van kleinschalige – bovenal – digitale expertsessies, online reactiemogelijkheden en integrale fysieke Bouwdagen. Deze Bouwdagen zijn voor alle IRM-collega’s. Fysieke Bouwdagen zien we als een essentiële stap in ons proces om te komen tot een gezamenlijke visie op het rivierengebied. Reacties uit onze omgeving onderstrepen dit.

Veiligheid
De coronamaatregelen leiden tot een andere opzet van de Bouwdagen dan vooraf was voorzien. In plaats van twee keer per jaar één Bouwdag voor de Maasregio en één voor de Rijnregio organiseren wij nu Bouwdagen per riviertraject. Dat betekent dus meer Bouwdagen dan oorspronkelijk. Daarmee bereiken we dat het aantal deelnemers per Bouwdag kan worden beperkt en dat het handhaven van 1,5 meter afstand eenvoudiger wordt. Bouwdagen per riviertraject betekent ook beperking van de vervoersbewegingen. Door te kiezen voor goed bereikbare locaties met voldoende parkeergelegenheid proberen wij het openbaar vervoer zoveel mogelijk te ontlasten.

Twijfels?
Wij hebben er ontzettend veel zin in om ook weer samen met jullie te gaan bouwen en iedereen weer te ontmoeten. We begrijpen en respecteren echter dat fysieke bijeenkomsten voor sommigen onverstandig zijn of simpelweg te vroeg komen. De Bouwdagen laten wij daarom vergezeld gaan van digitale mogelijkheden om inbreng te leveren.

Aanmelden na de zomervakantie
Kort na de zomervakantie sturen wij je de uitnodiging met de mogelijkheid je aan te melden voor de Bouwdag of het digitale alternatief. Heb je deze mailing via via ontvangen en wil je ook direct een uitnodiging krijgen, zorg er dan voor dat je mailadres bekend is bij ons.