Verlagen Dam Lateraalkanaal nabij Roermond

Verlaging en herinrichting van de dam langs het Lateraalkanaal biedt kansen voor hoogwaterveiligheid van Roermond én voor de toeristisch en recreatieve doorontwikkeling van het aanliggende Maasplassengebied.

Dam Lateraalkanaal, projectgebied - fotograaf Michel Hensen
Dam Lateraalkanaal, projectgebied - fotograaf Michel Hensen

Laatst gewijzigd: 28 maart 2024

Tussen Linne en Buggenum ligt het Lateraalkanaal met aan de oostelijke zijde – tussen het kanaal en de Maasplassen - een dam. Deze dam is in het verleden ontstaan omdat men bij het uitgraven van het kanaal de grond kwijt moest en heeft geen waterkerende functie. Het project is ontstaan vanuit de behoefte van ondernemers in het Maasplassengebied aan ontwikkelingsruimte. In het waterbergend gebied is ontwikkeling alleen mogelijk als ook sprake is van realisatie van een rivierstand verlagende maatregel. Dat is voor veel initiatieven eigenstandig niet haalbaar. Maar door de krachten te bundelen en samen één grote maatregel te realiseren – namelijk het verlagen van de dam – krijgen ondernemers kansen om initiatieven te nemen die anders niet mogelijk zijn.

Het project levert een bijdrage aan verschillende IRM-thema’s, te weten waterstandsdaling, recreatie, natuur en landschapsverbetering. Het project biedt IRM de mogelijkheid om ervaring op te doen in een methode van voorfinanciering door overheden en een millimeterfonds voor ondernemers en projecten, die uiteindelijk een deel van de kosten van de verlaging kunnen dragen binnen afgebakende ontwikkelruimte. Deze methodes kunnen helpen kleine projecten verder te brengen.

Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg, provincie Limburg en gemeente Roermond werken samen aan de ambitie om de dam te verlagen. Er is breed draagvlak voor dit project en door de beperkte financiële omvang kan het naar verwachting eenvoudig tot realisatie worden gebracht.

Meer informatie over dit project is te verkrijgen bij Ron Evers van de gemeente Roermond: ronevers@roermond.nl.

Dam Lateraalkanaal - Waaier waarom verlaging
Dam Lateraalkanaal - Waaier waarom verlaging