Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard

De provincie Gelderland en het Rijk laten in samenspraak met de gemeenten, het waterschap en lokale partners, waaronder de landgoederen, Natuurmonumenten, LTO en Vitens een MIRT-onderzoek uitvoeren voor de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard. Adviesbureau Antea Group heeft opdracht gekregen om het onderzoek uit te voeren. Het betreft een brede inventarisatie van de ambities, opgaven en initiatieven die voor deze uiterwaarden voor de komende jaren in beeld zijn. Het Mirt-onderzoek is september ’20 gestart en eind april ’21 zal het inventarisatie onderzoek met een rapportage worden afgerond.
 Havikerwaard bij hoogwater. Fotograaf Ivo Hutten

Havikerwaard bij hoogwater. Fotograaf Ivo Hutten

De uiterwaarden Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard liggen in een uniek gebied waar wandelaars en fietsers genieten van de natuur, de landgoederen en het boerenlandschap.
De provincie Gelderland en het Rijk laten in samenspraak met de gemeenten, het waterschap en lokale partners, waaronder de landgoederen, Natuurmonumenten, LTO en Vitens een MIRT-onderzoek uitvoeren voor de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard. Adviesbureau Antea Group heeft opdracht gekregen om het onderzoek uit te voeren.
Het betreft een brede inventarisatie van de  ambities, opgaven en initiatieven die voor deze uiterwaarden voor de komende jaren in beeld zijn. . Het  Mirt-onderzoek is september ’20 gestart en eind april  ’21 zal het inventarisatie onderzoek met een rapportage worden afgerond.

Doel van het onderzoek
Naast het literatuuronderzoek dat is uitgevoerd zijn in twee rondes de belangrijkste stakeholders (overheids-) organisaties, belangenorganisaties en andere belanghebbenden in het gebied geconsulteerd. Waar onder ook eigenaren, gebruikers en andere belangengroepen. Verder is ook het gebied geïnformeerd en geconsulteerd.  Zij konden vanaf oktober 2020 een initiatief of project inbrengen.

Het MIRT-onderzoek heeft  tot doel opgaven, initiatieven en kansen in de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard te inventariseren. Daarvoor wordt ook het gebied geconsulteerd voor initiatieven en ambities die aansluiten op deze opgaves.
Het adviesbureau onderzoekt welke opgaven en initiatieven met als scope tot 2030 en een doorkijk tot 2050  in samenhang uitgewerkt kunnen worden en welke dilemma’s zich daarbij wellicht voordoen. We onderzoeken hoe we kunnen anticiperen op mogelijke keuzes IRM en hoe we deze kunnen vertalen naar een integrale gebiedsvisie en adaptieve gebiedsagenda. De inventarisatie met een analyse en advies voor het vervolg is medio 2021 beschikbaar.

Mail voor meer informatie naar Mayke van Haagen.

Neem contact op

Welkom bij onze BouwplaatsIRM
Laat hier jouw gegevens achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op