Dijkverlegging Paddenpol

Dijkverlegging Paddenpol bevindt zich in de planvormingsfase waarin overheidspartijen het inrichtingsvoorstel verder uitwerken dat bestaat uit een nieuwe dijk, een nevengeul en een laagte in het buitendijks gebied.

Dijkverlegging Paddenpol
Dijkverlegging Paddenpol.jpg

Laatst gewijzigd: 25 januari 2022

Haalbaarheidsonderzoek van een dijkverlegging

Het haalbaarheidsonderzoek van een dijkverlegging ter hoogte van de Paddenpol, tussen Wijhe en Herxen heeft aangetoond dat een dijkverlegging meerdere kansen biedt die met een sectorale aanpak niet gerealiseerd kan worden. In 2019 is gestart met nadenken over de inrichting van het nieuwe buitendijkse gebied. De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (L &W), provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en waterschap zijn deze dijkverlegging verder aan het uitwerken om het gebied zo in te richten dat de verschillende doelen gerealiseerd kunnen worden. In het BO MIRT 2019 is de benodigde financiering toegezegd door Rijk en regio.

Deze dijkverlegging betekent meer ruimte voor de IJssel, een bredere uiterwaard met kansen voor waterstandsdaling, ecologische waterkwaliteit, bijzondere riviernatuur en kansen voor recreatie. De deskundigen werken hierin samen met belangenbehartigers van o.a. natuur landbouw en recreatie. Er zijn inrichtingssessies gehouden om tot een voorstel te komen. Het voorstel bestaat uit een nieuwe dijk, een nevengeul en een laagte in het nieuwe buitendijkse gebied. Dit geeft mogelijkheden voor waterstandsdaling, natuur, waterkwaliteit, ruimtelijke kwaliteit, recreatie en meer.

In het voorjaar van 2021 wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend. Momenteel worden het ontwerp en de inrichting verder uitgewerkt door het waterschap als onderdeel van het dijkversterkingsproject Zwolle-Olst.

[Inmiddels is de inhoud van dit artikel enigszins verouderd. Voor actuele informatie kijk op de site van de IJsselwerken Zwolle-Olst]