Afweging doorstroombaar maken landhoofd Gelderse zijde A2

Verbinden van kruisende infrastructuurprojecten aan Maasopgaven

De lopende MIRT-verkenning ‘verbreden A2 Deil-Vught’ met de uitwerking voor een verbreding van de A2-Maasbrug kan een synergie-kans opleveren voor de hoogwaterveiligheid door de doorstroombaarheid van het landhoofd aan de Gelderse zijde te verbeteren. Nut en noodzaak van de verbeterde doorstroming onder A2 brug is afhankelijk van inzichten in de hydraulische impact van de nabijgelegen spoorbrug en Hedelse brug, dit wordt bij het onderzoek betrokken.

Het project is al opgestart. Door een scope uitbreiding van de MIRT-verkenning A2 Deil-Vught kan er een synergiekans voor hoogwaterveiligheid ontstaan waarmee de doorstroombaarheid van het landhoofd aan de Gelderse zijde verbeterd wordt.
Leervragen voor het IRM zijn het verbinden van kruisende infrastructuurproject aan Maas-opgaven, en het afwegen van de nut en noodzaak in samenhang van de opgaven met spoorbrug en oude Hedelse brug. En, indien zinvol, hoe kan je omgaan met borging totaalaanpak bij uitvoering op verschillende momenten in de tijd?

Meer informatie over dit project