Vraag en Antwoord Bouwdag Rijn | Deel 1 (24 november 2020)

Bouwsessie Beeld op de Rivieren | IJssel - Vechtdelta

In de bouwsessies Beeld op de Rivieren (BoR) bespraken we in verschillende sessies per riviertraject de informatie die we in eerdere werksessies hebben opgehaald. Het doel van deze bouwsessies was om deze informatie aan te vullen en te verifiëren. Ook kwamen de gevonden dilemma’s en knelpunten aan de orde en hoe deze zich onderling verhouden. In een aparte sessie discussieerden we exclusief op het schaalniveau van het volledige riviersysteem. Wat is de betekenis van dilemma’s en knelpunten op lokaal en riviertrajectniveau voor het systeem van de rivier?

Op deze pagina vind je de antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens de bouwsessie over de IJssel - Vechtdelta. De inbreng die is geleverd via de chat nemen we natuurlijk mee met de totale oogst van de Bouwdagen.

Meer informatie over het Beeld op de Rivieren

Heb je een aanvullende vraag? Mail ons: info@bouwplaatsirm.nl

Bekijk alle presentaties van deze Bouwdag

Vraag en Antwoord

  • Waarom staat landbouw niet bij het ontwikkelperspectief Rijn?

    Op veel plekken is nu natuur ingetekend, om opgaven op het gebied van natuurontwikkeling te realiseren. Het rivierengebied vormt immers een belangrijke corridor voor natuur. Het is van belang de robuustheid hiervan te vergroten en hiervoor is meer oppervlakte noodzakelijk. Op een groot aantal locaties hebben wij ook aangegeven dat bij een transitie van de huidige vorm van landbouw naar natuur inclusieve landbouw gewenst is. Dit betekent dat de landbouw zijn plek in het winterbed behoudt, maar dat de vorm wel wijzigt. Er zal meer balans vereist tussen landbouw, natuur en landschap.

  • Het gebied werd gekenmerkt als een afvoerputje met potentieel veel wateroverlast. Tegelijkertijd speelt er een verstedelijkingsopgave. Past drijvend bouwen bij het ontwikkelperspectief van het gebied?

    Dat is zeker een mogelijkheid om concreet te maken. Hier lag echter geen focus op. Onze uitspraak gaat in op de huidige manier van grondgebonden bouwen. Dit betekent grote risico’s en kosten voor het bouwen in laaggelegen gebieden. Dit is wat ons betreft niet gewenst voor de langere termijn. Bouwen op de hogere gronden is de norm.

  • Is het project ‘De levendige Hoenwaard’ 2030 in beeld?

    We zijn op de hoogte van dit plan. Hier wordt gewerkt aan een nieuwe inrichting van het gebied. Wel is het zo dat wij een langere tijdshorizon hebben. Dat betekent dat de plannen die hier worden gemaakt niet 1 op 1 overeen komen met onze kaarten.