Vraag en Antwoord Bouwdag Maas | Deel 1 (10 november 2020)

Bouwsessie Beeld op de Rivieren | Noordelijke Maasvallei

In de bouwsessies Beeld op de Rivieren (BoR) bespraken we in verschillende sessies per riviertraject de informatie die we in eerdere werksessies hebben opgehaald. Het doel van deze bouwsessies was om deze informatie aan te vullen en te verifiëren. Ook kwamen de gevonden dilemma’s en knelpunten aan de orde en hoe deze zich onderling verhouden. In een aparte sessie discussieerden we exclusief op het schaalniveau van het volledige riviersysteem. Wat is de betekenis van dilemma’s en knelpunten op lokaal en riviertrajectniveau voor het systeem van de rivier?

Op deze pagina vind je de antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens de bouwsessie over de Noordelijke Maasvallei. De inbreng die is geleverd via de chat nemen we natuurlijk mee met de totale oogst van de Bouwdagen.

Meer informatie over het Beeld op de Rivieren

Heb je een aanvullende vraag? Mail ons: info@bouwplaatsirm.nl

Bekijk alle presentaties van deze Bouwdag

Vraag en Antwoord

 • Hoe gaan we om met het rivierbed achter de primaire kering? Mede omdat deze de status van rivierbed gaat verliezen (Tweedekamerbrief minister juni 2020)?

  In juni 2020 heeft de minister van I&W besloten dat de status van het rivierbed achter waterkeringen wordt opgeheven in de Maasvallei. Om te voorkomen dat de waterveiligheid in het geding komt is in dezelfde brief van de minister bevestigd dat de 12 systeemwerkingsmaatregelen daadwerkelijk worden gerealiseerd.

  Deze combinatie van het bieden van mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen en waterveiligheid is uitgangspunt voor het vervolg van Integraal Rivier Management, waarbij voor de ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat we zoeken naar een robuuste klimaatadaptieve oplossing.

 • Ik kan de innamepunten voor drinkwater niet gelijk zien op de kaart?

  Deze punten staan op de kaart aangegeven, zeker gezien het feit dat de drinkwaterwinning hier in droge perioden onder druk staat vanwege afnemende kwaliteit en kwantiteit van water in de Maas. Dit nemen we dus zeker mee.

 • Is er ook aandacht voor waterrecreatie en relatie met beroepsvaart?

  Ons beeld is dat de waterrecreatie vrij goed samengaat met de beroepsvaart. Mede doordat er kanalen zijn voor de beroepsvaart en de waterrecreatie op een ander deel van de rivier plaatsvindt. Daarnaast is de hoeveelheid scheepvaart verkeer niet vergelijkbaar als bijvoorbeeld op de Waal, waar wel degelijk conflicten zijn.

 • Is er verschil in korte of lange termijn wensen? En komt er in de tijd een actualisatie hiervan?

  Wij richten ons met Beeld op de Rivieren op de lange termijn. Wij zijn ons bewust van maatregelen op de korte termijn. Maar hier gaat niet onze specifieke aandacht naar uit.

 • Welk klimaatmodel hanteren we?

  Dit is onderdeel van het onderzoek naar afvoercapaciteit binnen IRM en geen onderdeel van Beeld op de Rivieren.