Samen naar het rivierengebied van de toekomst: doe ook mee

Bouw met ons mee aan het rivierengebied van de toekomst. Een integrale aanpak kan alleen succesvol zijn als zoveel mogelijk partijen samenwerken die actief zijn in het rivierengebied of daarin een belang hebben. Teken de coalitieverklaring en doe mee.

Doe ook mee
Groepsfoto Bouwplaats IRM
2020113434 _groepsfoto 6 feb.jpg

De initiatiefnemers van IRM bekrachtigden de integrale samenwerking

Om de integrale aanpak voor de Maas en Rijn te benadrukken en verder uit te breiden hebben minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW, de stuurgroepvoorzitters van de Deltaprogramma’s Rijn en Maas en de Deltacommissaris op 12 november 2020 de Intentieverklaring IRM ondertekend. Hiermee bekrachtigden de initiatiefnemers van IRM de integrale samenwerking die in de zomer van 2019 officieel startte.