Samenhangende uitwerking ten noorden van Venlo

Samenhangende ontwikkeling waarin de dijkversterkingsopgave, het behoud van het rivierbed, natuurontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit, recreatie en gebiedsontwikkeling samenkomen. Een schoolvoorbeeld van IRM!

Samenhangende uitwerking - Uiterwaarden ten noorden van Venlo
Samenhangende uitwerking - Uiterwaarden ten noorden van Venlo

In het gebied ten noorden van Venlo komen de dijkversterkingsopgave en het behoud van rivierbed (systeemmaatregel Venlo-Velden), natuurontwikkeling, ruimtelijke kwaliteit, recreatie en gebiedsontwikkeling (dorpsraadinitiatief Hertogbroek) en Grubbenvorst-Lottum op westoever samen. De combinatie van de diverse maatregelen kan de hoogwaterveiligheidsopgave in de bebouwde kern van Venlo en verder stroomopwaarts betekenisvol verlagen. Tevens wordt een gunstig effect verwacht op de werking van Ooijen-Wanssum.

Rijk, regionale én lokale partijen onderzoeken samen de haalbaarheid van een samenhangende gebiedsontwikkeling. En omdat dit geen standaardopgave is, wordt tegelijk naar een passende samenwerkingsvorm gezocht.

De leervraag vanuit het IRM-programma heeft betrekking op twee onderstaande aspecten:
a. Door herstel van de interbestuurlijke samenwerking de aanwezige synergiekansen in dit riviertraject helder krijgen en alsnog winst voor de rivier en omgeving bereiken. Daarmee komt ook een einde aan de onzekerheid voor de bewoners in de gebieden van de dijkverlegging.
b. Met meer partijen samenwerken dan de overheden alleen (initiatiefgroepen van bewoners, burgerparticipatie) en kansen benutten voor impulsen voor dorpen (inclusief dorpseconomie) in de directe omgeving van de rivier.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van Waterschap Limburg of neem contact op met het waterschap (088 – 88 90 100); dijkversterking@waterschaplimburg.nl).