Werken aan de Rijntakken

Al sinds de eerste bewoning in het rivierengebied van de Rijntakken hebben mensen moeten omgaan met de grillen van de Rijntakken. Al in de 12de en 13de eeuw worden de eerste dijken opgeworpen en de eerste polderbesturen als voorlopers van de huidige waterschappen opgericht om deze dijken te beheren. In de eeuwen hierna worden de Rijntakken steeds verder beteugeld. Nieuwe dijken worden opgeworpen, kribben worden aangelegd, bochten worden afgesneden en diverse kanalen worden gegraven. Al deze maatregelen zijn veelal gericht op het verbeteren van de Rijntakken voor de scheepvaart en het vlot afvoeren van afvoerpieken.

Rijn
Rijn.jpg

Laatst gewijzigd: 24 maart 2022

Bouwplaats IRM en de Rijntakken

Binnen Integraal Riviermanagement (IRM) werken regionale overheden en het Rijk vanuit één gezamenlijke visie samen aan een veilig, bevaarbaar, vitaal en aantrekkelijk Maas- en Rijngebied. Duurzaam te beheren en voorbereid op de toekomst.

Op deze website lees je meer over de plannen met de Rijntakken

Bouwplaats IRM is het online platform van het programma Integraal Riviermanagement (IRM). Binnen IRM bouwen het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten samen aan de toekomst van o.a. de Rijntakken. Met inbreng van maatschappelijke organisaties en andere belangenvertegenwoordigers en kennisinstellingen.

De Waal bij Nijmegen