Welke informatie vind je op bouwplaatsIRM.nl?

Bouwplaats IRM is het online platform van het programma Integraal Riviermanagement (IRM). Binnen IRM bouwen het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten samen aan de toekomst van onze rivierengebieden. Met inbreng van maatschappelijke organisaties en andere belangenvertegenwoordigers en kennisinstellingen.

Op de Bouwplaats IRM vind je alle relevante informatie over bijvoorbeeld voortgang, bouwproces en tussenresultaten op een toegankelijke, transparante en begrijpelijke manier terug. Omlijst met achtergrondinformatie en interviews. De Bouwplaats groeit door op basis van behoeften die gaandeweg ontstaan. Van informatieve website naar een participatieplatform waarop volop dialoog mogelijk is. Waarop je kunt reageren op tussenresultaten, hierover met elkaar in gesprek kunt gaan en kennis kunt delen. Over riviermanagement en integraal werken.

Waarom een online Bouwplaats?

IRM is door de omvang van het plangebied en de vele betrokkenen en belanghebbenden een complex proces. En een programma met grote ambities. Een Programma onder de Omgevingswet (POW) voor IRM is de eerste stap in de richting van het rivierengebied van de toekomst en de fundering van een nieuwe integrale samenwerking tussen partneroverheden uit het Maas- en Rijngebied.

Aan dit POW bouwen we de komende jaren samen. Fysiek wanneer weer mogelijk, maar altijd in combinatie met digitaal. Deze Bouwplaats neemt in het digitaal bouwen een centrale plek in. Door de combinatie van fysiek en digitaal hopen we dat zoveel mogelijk betrokken partijen kunnen meebouwen. Alleen dan hebben we straks een PoW waarin relevante belangen zorgvuldig zijn meegewogen.