Nieuws

Werkindeling riviertrajecten

De digitale expertsessies voor het Beeld op de Rivieren van de afgelopen maanden hebben nog meer duidelijk gemaakt hoe moeilijk het is om het Nederlandse rivierengebied als totaal te beschouwen. Dit heeft geleid tot de keuze om samen in te zoomen op riviertrajecten om deze vervolgens samen te voegen tot een compleet rivierbeeld.

nederland-9-rivieren v7_0.jpg
nederland-9-rivieren v7_1.jpg

IRM brengt informatie in beeld, ontwerpt en beschrijft milieu- en economische effecten. Om dit effectief te kunnen doen brengt IRM het rivierengebied op drie schaalniveaus in beeld. Het hoogste schaalniveau is het volledige gebied van de grote rivieren. Dat is het schaalniveau van het uiteindelijke Programma onder de Omgevingswet IRM dat we naar verwachting in 2022 afronden. De begrenzing hiervan is beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die eerder dit jaar ter inzage lag.

De rivierkundige waterstandseffecten spelen zich over grote lengtes af en worden daarom op riviertakniveau – het middelste schaalniveau – beschreven. De effecten op natuur, milieu, landschap en leefomgeving zijn daarentegen moeilijk zichtbaar te maken op het middelste niveau van een riviertak. Daarom beschrijven we deze binnen IRM op riviertrajectniveau, het laagste schaalniveau.

Riviertrajecten variëren in lengte van minder dan 10 tot meer dan 50 km. Met de riviertakken en de indeling in riviertrajecten werkt IRM in lijn met het advies van de Commissie voor de Milieueffectrapportage.

De riviertrajecten van IRM
We hebben de volgende werkindeling gemaakt (versie 7 juli 2020) waarmee we de komende tijd aan de slag gaan:

  1. Splitsingspuntengebied: Spijk <–> Driel
  2. Waal-Merwede: Nijmegen <–> Werkendam
  3. Nederrijn-Lek: Driel <–> Schoonhoven
  4. IJssel: Dieren <–> Zwolle
  5. IJssel-Vechtdelta: Zwolle <-> Kampen
  6. Zuidelijke Maasvallei: Eijsden <–> Swalmen
  7. Noordelijke Maasvallei: Swalmen <–> Mook
  8. Bedijkte Maas: Mook <–> Woudrichem

Download de kaart met detailinformatie over de werkindeling (pdf).

Laatst gewijzigd: 30 januari 2023