Nieuws

Sluit je ook aan bij de coalitie IRM

“Sluit je aan bij de coalitie IRM”. Deze oproep deed Jan Hendrik Dronkers, secretaris-generaal van Infrastructuur en Waterstaat, op 12 november 2020 tijdens het Nationaal Deltacongres. Hij deed deze oproep aan belangengroeperingen, medeoverheden en koepelorganisaties. “Het is noodzakelijk dat we de handen ineenslaan en samen werken aan de toekomst van ons prachtige rivierengebied."

SG Jan Hendrik Dronkers met intentieverklaring IRM (Deltacongres, 12 november 2020)
SG Jan Hendrik Dronkers met intentieverklaring IRM (Deltacongres, 12 november 2020)

Sluit je aan bij de coalitie IRM en teken de 'intentieverklaring coalitie IRM'

Intentieverklaring IRM getekend

Om de integrale aanpak voor de Maas en Rijn te benadrukken en verder uit te breiden hebben minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW, de stuurgroepvoorzitters van de Deltaprogramma’s Rijn en Maas en de Deltacommissaris onlangs de Intentieverklaring IRM ondertekend (download). Hiermee bekrachtigden de initiatiefnemers van IRM de integrale samenwerking die vorig jaar zomer officieel startte.

Sinds deze start hebben we op basis van onderzoeken en gesprekken met (ervarings-)deskundigen en belanghebbenden zicht gekregen op de vragen waarop IRM een antwoord wil vinden. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat we in de toekomst nog steeds hoogwater veilig kunnen afvoeren? Maar ook, hoe kunnen we omgaan met het steeds vaker voorkomen van lange perioden van droogte? Dit heeft directe consequenties voor de bevaarbaarheid, de riviernatuur en de omgang met onze zoetwaterverdeling naar bijvoorbeeld het IJsselmeer. Dergelijke dilemma’s in het rivierengebied, die we alleen kunnen oplossen met een integrale aanpak, zijn in kaart gebracht.

Samen naar een toekomstbestendig rivierengebied

Met het ondertekenen van de overeenkomst spreken de partners de intentie uit om met een integrale aanpak de komende decennia een klimaatbestendig rivierengebied te realiseren. Voorbereid op de toekomst en duurzaam beheerd. Het Programma onder de Omgevingswet voor IRM dat we nu ontwikkelen is hiervoor de eerste stap.

Dat kunnen we niet alleen

De kracht van een integrale aanpak zit in de gezamenlijkheid. IRM kan dan ook alleen slagen als zoveel mogelijk partijen die actief zijn in het rivierengebied meepraten of meedoen. Dronkers: “We hopen dan ook dat zoveel mogelijk partijen aansluiten.”

Teken nu de ‘intentieverklaring coalitie IRM’ om kenbaar te maken dat je mee wilt werken aan onze gezamenlijke toekomst.