Werken aan de Neder-Rijn

Al sinds de eerste bewoning in het rivierengebied van de Neder-Rijn hebben mensen moeten omgaan met de grillen van de Neder-Rijn. Al in de 12de en 13de eeuw worden de eerste dijken opgeworpen en de eerste polderbesturen als voorlopers van de huidige waterschappen opgericht om deze dijken te beheren. In de eeuwen hierna wordt de Neder-Rijn steeds verder beteugeld. Nieuwe dijken worden opgeworpen, kribben worden aangelegd, bochten worden afgesneden en diverse kanalen worden gegraven. Al deze maatregelen zijn veelal gericht op het verbeteren van de Neder-Rijn voor de scheepvaart en het vlot afvoeren van afvoerpieken.

Rijn
Rijn.jpg

Bouwplaats IRM en de Neder-Rijn

Binnen Integraal Riviermanagement (IRM) werken regionale overheden en het Rijk vanuit één gezamenlijke visie samen aan een veilig, bevaarbaar, vitaal en aantrekkelijk Maas- en Rijngebied. Duurzaam te beheren en voorbereid op de toekomst.

Op deze website lees je meer over de plannen met de Neder-Rijn

Bouwplaats IRM is het online platform van het programma Integraal Riviermanagement (IRM). Binnen IRM bouwen het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten samen aan de toekomst van o.a. de Neder-Rijn. Met inbreng van maatschappelijke organisaties en andere belangenvertegenwoordigers en kennisinstellingen.

Hero afbeelding richard brunsveld
richard-brunsveld-tXK33aOVJUo-unsplash.jpg